Reklamu na autobusoch v Žilinskom kraji odteraz zastupuje spoločnosť MOBILBOARD

Od 1. apríla a po niekoľkomesačných rokovaniach zveril organizátor dopravy v kraji, Integrovaná doprava Žilinského kraja (IDŽK), všetky reklamné plochy na autobusoch spoločnosti MOBILBOARD.

Slovenský MOBILBOARD spúšťa nový projekt „UDRŽATEĽNÁ REKLAMA“

Podpisom zmluvy sa zabezpečí prehľad a koordinácia reklamy na autobusoch. „Som rada, že máme opäť možnosť realizovať reklamné kampane v Žilinskom kraji. Koncom roka hrozilo, že reklama na autobusoch bude zakázaná. Veľmi oceňujem profesionálny prístup vedenia IDŽK, ktoré tento nový projekt presadilo na pôde Žilinského kraja. Ide o úplne nové vnímanie spolupráce medzi dopravcom, organizátorom dopravy a reklamnou spoločnosťou. Je veľkou udalosťou, že sa tento plán podarilo zrealizovať“,  vyjadrila poďakovanie riaditeľka MOBILBOARD Radmila Pospíšilová.

„Verím, že projekt bude inšpiráciou aj pre ostatné samosprávy, aby našli inteligentný spôsob riešenia reklamného preťaženia“, dodáva Radmila Pospíšilová.

Projekt „Udržateľná reklama“ je šikovným riešením reklamného smogu

Ako to myslíme? Spoločnosť MOBILBOARD s. r. o. a Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. našli riešenie, ako umožniť firmám inzerovať v regióne na autobusoch a zároveň zachovať kvalitu vnímania dopravy. 

„Udržateľná reklama“ znamená, že sú využité plochy, ktoré už existujú. Nestaviame nové, ani nezahusťujeme dopravu novými nosičmi. Udržateľnosť vnímame v zmysle využitia pohybujúcich sa vozidiel, ktoré majú svoj účel a mestu dávajú zmysel a úžitok. 

Využitím mobilnej reklamy priamo podporíte rozvoj kvalitnej dopravy v regióne

Všetky výnosy z reklamy idú späť kraju a mestu prostredníctvom Integrovanej dopravy Žilinského kraja (IDŽK). Všetky náklady so zaistením reklamnej činnosti znáša prevádzkovateľ, teda MOBILBOARD. Firmy, ktoré budú môcť inzerovať na autobusoch, podporia svoje podnikanie, odvedú viac daní mestu a kraju. Tým sa uzatvára kolobeh udržateľnosti.

Výhody udržateľnej reklamy na autobusoch

Spojenie sme našli v myšlienkach vedúcich k reálnemu cieľu

Integrovaná doprava Žilinského kraja (IDŽK) = udržateľná doprava. Má za cieľ vytvorenie kvalitnej verejnej osobnej dopravy v Žilinskom regióne a je predpokladom trvalo udržateľnej siete mestskej mobility. Chce priniesť modernizáciu verejnej dopravy. Filozofia jej loga vychádza z princípov ako je motív farebného štvorlístka, ktorý reprezentuje spájanie regiónov, spájanie rôznych druhov dopravy. Základný tvar loga je zložený z názvu firmy, grafických symbolov štvorlístka a znamienka plus. Farebnosť je inšpirovaná erbom Žilinského samosprávneho kraja. Spoločníkmi spoločnosti sú Žilinský samosprávny kraj s obchodným podielom 65 % a mesto Žilina s obchodným podielom 35 %.

MOBILBOARD = udržateľná reklama. Cieľom je prevádzkovať kultivovanú reklamu, využívať plochy, ktoré už existujú, nestavať nové. Udržateľnosť je vnímaná v zmysle využívať pohybujúce sa vozidlá verejnej dopravy, ktoré v meste majú svoj účel a zmysel. MOBILBOARD má motto „Tvoríme pohyblivú reklamu“.

Prečo inzerovať na autobusoch?

1. Prináša informácie pre obyvateľov regiónu

Reklama na autobusoch je užitočná tým, že získava financie do dopravy. Vďaka spolupráci IDŽK s MOBILBOARDom peniaze z reklamy nekončia vo vreckách niekoľkých jedincov, ale profituje z nej priamo kraj a mesto. Firmy, ktoré budú inzerovať na autobusoch, podporia svoje podnikanie, odvedú viac daní mestu, kraju a tým sa uzatvára kolobeh udržateľnosti.

2. Nenarušuje jednotný vizuálny štýl karosérie autobusov

Dodržiavame pravidlá. Plochy máme vopred odsúhlasené s Integrovanou dopravou Žilinského kraja (IDŽK). Iné rozmery reklamných formátov nie je možné prevádzkovať.

3. Plochy sú legálne

Autobusy s reklamnou kampaňou opatrujeme samolepkou „Realizuje MOBILBOARD“. Tak spoznáte, že sa jedná o povolenú legálnu reklamu.

4. V súlade s legislatívou

Na výrobu reklamy používame homologované okenné fólie, ktoré sú opatrené štítkom a doložkou do technického preukazu v súlade s požiadavkami STK.

5. Strážime množstvo reklamy

Ceny pre zákazníkov nastavujeme tak, aby dávali finančný zmysel. Pohyblivé plochy musia spĺňať požiadavky kvality polepových fólií a legislatívu, tomu zodpovedajú aj cenové podmienky. Zámerom nie je zaplaviť autobusy lacnou reklamou, ale umožniť podnikateľom v regióne rast a súčasne priniesť peniaze do pokladne kraja.

6. Stály prehľad

V MOBILBOARDe sme investovali do SW aplikácie, ktorá umožňuje IDŽK kontrolu v reálnom čase nad všetkými reklamnými plochami. V aplikácii sú vedené záznamy pre všetky autobusy a s termínom reklamnej kampane. Odstránenie realizujeme ihneď po vypršaní dohodnutého termínu prenájmu. Nestretnete starú, vyblednutú, rok zašlú reklamu.

7. Profesionálne prevedenie

Zakladáme si na kvalite polepu aj na grafickom spracovaní. Sme grafické štúdio, nenecháme jazdiť brak.

8. Čistota

Autobusy po odinštalovaní reklamy zostávajú v rovnakom stave ako predtým. Reklamu umiestňujeme predovšetkým na okenné plochy, aby sme eliminovali zaťaženie laku karosérie vozidla.

9. Tržby pre dopravu bez nákladov

Všetky výnosy z reklamy idú späť kraju prostredníctvom IDŽK. Všetky náklady na zabezpečenie reklamnej činnosti znáša prevádzkovateľ, teda MOBILBOARD. Autobusy sú reklamou opatrované na autobusových staniciach a depách, nevznikajú tu žiadne zbytočné kilometre a prestoje.

10. Prečo spolupráca s MOBILBOARD?

Sme apolitickí vo všetkých regiónoch. Máme celorepublikové aj regionálne skúsenosti, máme výsledky, sme odborníci vo svojom odbore, spolupracujeme so všetkými dopravcami v Českej republike a na Slovensku vrátane RegioJet a Flixbus. Využívame svoje SW nástroje, poznáme legislatívu a v doprave sa pohybujeme 20 rokov.

Video s reklamou v Žilinskom kraji
Udržateľná reklama v Žilinskom kraji, kliknutím na obrázok si pozrite video

MOBILBOARD bilancia 2023 je skvelá

Minulý rok bol výnimočný. Silný na veľkoformátové kampane, na počet realizácií a klientov, ktorí svoju reklamnú dôveru a pozornosť vložili do MHD reklamy. Je toho ale oveľa viac, čo sa podarilo a posunulo nás dopredu. Ste zvedaví? Tak poďme na to!

Čo sme dosiahli?

Čo sa podarilo?

Čo bola výzva?

Bola to neskutočná jazda, ďakujeme!

MOBILBOARD bilancia 2023
MOBILBOARD bilancia 2023

MOBILBOARD rastie – má obchodného a prevádzkového riaditeľa

V reklamnej agentúre MOBILBOARD, ktorá zaisťuje reklamu na vozidlách verejnej dopravy, sme výrazne posilnili ľudské zdroje a od februára meníme organizačnú štruktúru.

Na pozícii Obchodného riaditeľa (CSO) vedenie spoločnosti vymenovalo Petra Mikulku. Vo firme pôsobí 10 rokov a 5 rokov úspešne riadi obchodné projekty v Prahe a stredných Čechách. Novo povedie tím obchodníkov pre ČR a na Slovensku.

Prevádzkové vedenie firmy preberá na pozícii Prevádzkového riaditeľa (COO) Jakub Němec. Jakub v agentúre už 17 rokov zaisťuje reklamnú spoluprácu s mediálnymi agentúrami a kľúčovými klientmi.

Dôvodom personálnych zmien je zásadný nárast realizovaných kampaní a potreba zmeny v oblasti automatizácie, digitalizácie a zefektívnenia firemných procesov. V súčasnej dobe MOBILBOARD realizuje na území Česka a Slovenska vyše 800 kampaní ročne.

Konateľka firmy Radmila Pospíšilová odovzdáva časť svojich kompetencií, aby sa mohla venovať spúšťaniu nových firemných systémov a projektov. „Cítim potrebu pracovať na pozitívnom vnímaní reklamy, pretože tlak politikov na reklamný smog silnie a obmedzuje nám predávať celé regióny a kraje. V tomto roku plánujeme spustiť kampaň „Pohyblivá reklama je užitočná“ a postupne budeme oslovovať s ponukou spolupráce aj ďalšie agentúry“, uvádza Radmila Pospíšilová.

Mobilboard nový management
Vedení MOBILBOARD: Jakub Němec, Radmila Pospíšilová, Petr Mikulka

Agentúra MOBILBOARD vlani oslávila 20 ročné pôsobenie na reklamnom trhu. Má zámer toto jubileum osláviť stavbou zeleného sídla firmy – revitalizovať opustený zlínsky areál, vybudovať tu biotop a stretávacie inovačné centrum.

Písali o nás aj v Mediaguru, Médiář, Busportal

Reklama na električkách, trolejbusoch a autobusoch 2023

Reklamný trh sa mení každý rok a MOBILBOARD s ním. V minulom roku počet realizácií OOH v doprave v našej agentúre opäť dosiahol ďalšiu, predtým nepredstaviteľnú hranicu. Cez 800 zákaziek v Česku a na Slovensku, to je jednoducho bomba!

Záujem o formát Celopolep vzrástol o 78 %

Bol to silný rok z hľadiska celkového počtu realizácií a silný rok z hľadiska počtu klientov, ktorí vložili svoju reklamnú dôveru a pozornosť do MHD reklamy. Ak sa na tento rast pozrieme z pohľadu jednotlivých produktov, došlo k výraznému nárastu kampaní v kategórii Celopolep. Tento formát medziročne vzrástol v počte realizácií o +78 %.

Medziročné porovnanie rastu vo formáte Celopolep
Medziročné porovnanie rastu vo formáte Celopolep, zdroj: MOBILBOARD

Pohyblivá plocha rozmerovo totožná so štandardným bigboardom potvrdila svoje prvenstvo ako najobľúbenejší image formát na električkách, trolejbusoch, autobusoch v roku 2023.

Ale ani ostatné formáty nezaostávajú. V kategórii TOP 5 si formáty Back Board, Mobilboard, City Board, QS Fólia naďalej udržiavajú významné postavenie medzi exteriérovými formátmi. Z vnútorných plôch sú to najmä digitálne LCD monitory.

Zadávatelia menia pohľad na MHD reklamu a pomáhajú jej rásť

Ďakujeme, že pomáhate MHD reklame rásť. Je zrejmé, že sa v pohľade marketérov menia preferencie v spôsobe dosiahnutia a budovania dlhodobého brand awareness, pre ktoré je OOH transport jednoznačne vhodným médiom. S istým zásahom a dlhodobým účinkom reklama na autobusoch, trolejbusoch a električkách upevňuje imidž značky, firmy. O využití, o vhodnosti jednotlivých typov médií z pohľadu výkonu a dlhodobých investícií tak klienti viac premýšľajú. Vďaka tomu dochádza na mediálnom trhu k určitej synergii medzi digitálnymi a vonkajšími nosičmi pre reklamu a k zmysluplnému upevneniu pozícií jednotlivých médií typov. A snáď sa všetci zhodneme na tom, že výsledkom pre klienta by nemala byť rivalita jednotlivých media typov, ale práve ich vzájomná kooperácia pre posilnenie a dosiahnutie konkrétnych cieľov zadávateľa.

Inšpirujte sa a budujte brand awereness s našimi pohyblivými billboardmi!

Ste zvedaví, ktoré minuloročné kampane sa vážne podarili? Bolo ich veľa a bola to poriadna jazda. Každá kampaň bola jedinečná. Pozrite sa v galérii príspevku na výber tých najzaujímavejších reklamných úlovkov a navnaďte svoje kreatívne ja. Tvorte s nami svet pohyblivej reklamy! ▼▼▼

Usmievavá reklama na autobuse s 3D efektom

Z tejto kampane máme úprimnú radosť. Pre bratislavskú dentálnu kliniku Dr. Úsmev sme vytvorili úžasnú grafiku pre autobus, ktorá sa nebojí „odviazať“ a nasadiť vyššiu kreatívnu latku.

Kreativna MHD kampaň Dr. Úsmev
Kreativna MHD kampaň Dr. Úsmev s 3D efektom

Pri tejto kampani klient uplatnil proces realizácie v našej réžii, tj od návrhu vizuálu až po nalepenie. Kritériom zadávateľa bolo vytvorenie reklamy na vozidlách verejnej dopravy s 3D efektom, ktorá by odrážala jeho odvetvie, ale nie priemerným, ale pútavým spôsobom.

Kreativna MHD kampaň Dr. Úsmev nástupná strana
Kreativna MHD kampaň Dr. Úsmev nástupná strana

Naše grafické štúdio teda vytvorilo sériu návrhov pre formát Celopolep, ktorého víťazom sa stala táto usmievavá MHD reklama. Tá sa bude preháňať celý rok centrom Bratislavy a predstaví miestnym tú najlepšiu starostlivosť o ústa a chrup.

Kreativna MHD kampaň Dr. Úsmev zadné čelo
Kreativna MHD kampaň Dr. Úsmev zadné čelo

Ako sa vám páči finálny výsledok? Pokiaľ si s grafikou neviete rady, sme tu pre Vás. Radi Vám vytvoríme kreatívnu grafiku na mieru.

Vieme vykúzliť reklamný kamión na autobuse. Ako vážne!

Podieľať sa na realizácii kampaní s hravou grafikou, to je pre nás vždy odmena. A to platí aj v prípade tejto kampane pre slovenskú sieť čerpacích staníc Orlen Slovensko.

Nebojte sa odlíšiť, buďte kreatívni

Klient sa nebál odlíšiť a využiť na maximum kreatívny priestor, ktorý reklamné plochy na MHD ponúkajú. Graficky stavil na efekt nákladný voz na autobuse so zapojením kolies a výsledok je skvelý! Vizuál cisterny na autobuse korešponduje so značkou Orlen Slovensko a vizuálne vytvára pre diváka WoW efekt.

Kreatívny Celopolep Orlen s cisternou na autobuse
Kreatívny Celopolep Orlen Slovensko s cisternou na autobuse – foto vizualizácia pre klienta

Čo z tejto kampane plynie? Nebojte sa veci robiť inak, s nápadom a fantáziou, rovnako ako Orlen Slovensko. MHD reklama na autobusoch, trolejbusoch a električkách ponúka skutočne zaujímavé možnosti, ako svoju kampaň vizuálne predať a poštekliť  zrakové vnemy príjemcov oznámenia. Väčšie formáty pre imidž kampane ako Celopolep, Mobilboard, Side Board, Window Board Full, Back Board fungujú a dlhodobo posilňujú imidž značky, produktu alebo firmy.

MOBILBOARD novo v roku 2024

Vážení obchodní priatelia,

k vianočnej atmosfére v biznisovom svete, aspoň u nás v agentúre, patrí tradične PFko. Posielame ho každý rok, poslali sme Vám ho aj tento rok. MOBILBOARD PF2024 má však tentoraz hlbší význam. Sprevádza ho príbeh zlínskej reklamnej agentúry, ktorého tematika má svoje opodstatnenie a rezonuje našou firmou už dlhší čas. V čom je PF tento rok iné? Nejde ani tak o podobu, ale o obsah. V skratke Vám pozadie tejto story teraz priblížime. Ale nebojte sa, nepreorientovávame sa na realizáciu záhrad alebo poľnohospodárstva, ako to na prvý pohľad vyzerá. 😊

Rastieme a posúvame sa do novej etapy

Agentúra MOBILBOARD sa za svojich 20 rokov fungovania, kedy v podstate položila základy MHD reklamy v ČR a na Slovensku, dosť posunula a vyrástla. Napriek digitálnej konkurencii doslova vzkriesila hodnotu tohto OOH media typu, ktorý stojí na pevných základoch a ktorého obľúbenosť u klientov aj agentúr postupom času výrazne posilňuje. Zrazu riešime takmer 1000 zákaziek ročne, personálne napučiavame a priestor kancelárií nám začína byť pomaly tesný. A to si žiada zmenu, ktorú vystihuje práve náš tohtoročný vizuál.

Keď Radka* (Radmila Pospíšilová, majiteľka MOBILBOARD) pred 2 rokmi prišla s informáciou o kúpe zlínskeho monumentu na pokraji skazy – kúpalisko Riviéra Malenovice, bolo to veľké prekvapenie všetkých vo vnútri firmy, ale aj pre miestnu verejnosť. Postupom času dostáva táto transakcia reálne obrysy, práce na tomto projekte sú v plnom prúde.

Staviame zelené sídlo

MOBILBOARD bude mať už čoskoro vlastnú pevnú pôdu pod nohami, firemné sídlo a nie hocijaké! Z bývalej plavárne a súčasného brownfieldu, vznikne nový zelený areál navrhnutý s rešpektom a pokorou k okolitej krajine. Jej súčasnú smutnú podobu pripomenie snáď už len torzo pôvodného tobogánu. Kúzelná lokácia pod malenovickým hradom, plánovaný biotop a ďalšie edukatívne využitie areálu už sú na pozeranie vo vizualizácii.

Riviéra Zlín vizualizácia
Riviéra Zlín české sídlo agentúry MOILBOARD
Riviéra Zlín české sídlo agentúry MOILBOARD

Radmila Pospíšilová zaujala Forbes

MOBILBOARD je prvá zelená reklamka, ktorá rieši dlhodobú udržateľnosť. Radmila Pospíšilová za projekt získala pozornosť Forbes, ktorý ju nominoval do rebríčka Najvplyvnejšie ženy Česka.

Forbes Radmila Pospisilova

Uplynuli dve desaťročia a MOBILBOARD teda začína novú životnú etapu. Potomka v podobe úspešného média typu už máme, stromy na Riviére ZLÍN postupne sadíme, zostáva len dostaviť funkčný dom, na čom už postupne usilovne pracujeme. Sami sme na finálny výsledok zvedaví a tešíme sa. Tak nám držte palce!

Za celý náš česko-slovenský tím Vám prajeme, aby ste aj Vy mali po celý rok pevnú pôdu pod nohami a pevné zdravotné, rodinné aj pracovné základy.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu a že idete v reklame s nami,

Váš MOBILBOARD

MOBILBOARD tím PF2024

MOBILBOAR získal ocenenie za spoluprácu

MOBILBOARD je už dlhé roky členom združenia českých a slovenských dopravcov. Tohtoročná jeseň bola pre Združenie dopravcov verejnej osobnej dopravy jubilejným rokom. Oslavovalo sa 30 rokov od založenia tohto profesijného zoskupenia, a my boli pri tom.

ZAD Žilina stretnutie 2023
ZAD Žilina stretnutie 2023

Odvážime si z Žiliny ocenenie za spoluprácu

Slávnostné stretnutie sa konalo na pôde Žilinskej univerzity za účasti všetkých dopravcov a partnerských spoločností v doprave. Za spoločnosť MOBILBOARD sme boli ocenení za dlhoročnú spoluprácu v tomto profesijnom združení.

Predstavili sme súhrn našich aktivít, je ich veľa

Predstavenie našej činnosti sme zhrnuli v krátkom spote prostredníctvom video prezentácie. Ten bežal počas slávnostného zasadnutia a pri odovzdávaní cien. Chcete vedieť aj Vy, čo všetko v agentúre robíme? Mrknite na náš video spot, možno budete prekvapení, koľko toho je!

Ďakujeme za takéto ocenenie. Vážime si ho a tešíme sa na ďalšie roky s „dopravákmi“!

MOBILBOARD ukážky reklamných kampaní

Vážení klienti, mediálni partneri,

Vďaka vám, vašim kampaniam, zažíva reklama vo verejnej doprave v tomto roku svoj mediálny boom. V porovnaní s úspešným rokom 2022 registrujeme aj v tomto roku obrovský záujem o tento typ vonkajšej reklamy (OOH). To nás veľmi teší a veríme, že koniec roka prinesie ešte veľa zaujímavých výsledkov.

Naše realizácie v tomto roku

Viac ako ½ tohtoročnej práce na zaujímavých reklamných kampaniach na autobusoch, trolejbusoch, električkách na Slovensku a v Českej republike je za nami, pár kilometrov ešte zostáva. Ale aj to si zaslúži poďakovanie a zdieľanie. Pripravili sme pre vás kokteil špičkových projektov na obľúbených veľkoformátových Celopolepoch, Mobilboarde, Side Boarde či Back Boarde. Ukážky môžete použiť ako zaujímavú inšpiráciu pre vašu brandovú kampaň, ktorá vás tradične postaví pred klasické rozhodnutie výberu vhodného typu média.

Reklama vo verejnej doprave prináša zásah tam, kde ho potrebujete

Dopravná reklama ponúka širokú škálu formátov v kľúčových mestách Slovenskej republiky, ako sú Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava, naprieč regiónmi, na diaľnici a tiež v Česku. Reklama vo verejnej doprave je v podstate jedným z mála druhov médií s exkluzívnym zobrazením. Vďaka svojej mobilite majú pohyblivé billboardy široký regionálny presah a poskytujú naozaj veľký priestor pre imidžové kampane.

Otvárame rezervácie na budúci rok

Vzhľadom na vysokú obsadenosť vybraných lokalít a plôch už teraz spúšťame predpredaj na rok 2024. Vyberte si z vonkajších, vnútorných formátov alebo digitálnych médií a rezervujte si reklamný priestor za aktuálne ceny!

Rozhýbte s nami svoju značku a buďte videní tam, kde ostatní nie sú. Pretože reklama vo verejnej doprave jednoducho funguje!

Príklady našich realizácií ⬇️

Lúčime sa s letom a začíname jesenné prípravy

Prázdniny už pomaly strihajú meter a to je najvyšší čas na letnú Q-Poradu. Tradícia v MOBILBOARDE, ktorou je stretnutie nášho Česko-Slovenského tímu a spoločné zhodnotenie úsilia, firemných výsledkov, možností a rezerv, bola tentoraz nabitá.

Príjemnú bodku za dňom sme urobili grilovačkou, ktorá krásne vyvážila dobrým jedlom hlavu plnú čísel, záverov a cieľov.

Kvartálna porada

A tu je niekoľko postrehov zo zákulisia stretnutia:

Firemní nováčikovia
Odmena pre Benjamina
Šéfkuchár Petr

Zbohom leto a dovidenia na ďalšej Q konzultácii!

Reklamná premiéra O2 na autobusoch RegioJet

Spoluprácu so spoločnosťou RegioJet sme spečatili prvou krásnou kampaňou!

Reklama O2 sa dostáva na autobusy RegioJet

Reklamná kampaň O2 na žltých autobusoch začala svoju premiéru na formáte Back Board. Klient stavil pre svoju značku na pohyblivý billboard na autobuse RegioJet. Využil reklamný potenciál diaľnice pre svoju imidžovú reklamu a zvýšenie povedomia.

Vážení vodiči, spolujazdci a cestujúci, táto výrazná modrá kampaň vás bude sprevádzať na trasách Praha – České Budějovice, Praha – Znojmo a Praha – Ostrava počas celej tohtoročnej dovolenkovej sezóny.

O2 kampaň na autobusoch RegioJet

V čom sú diaľkové linky také jedinečné?

Pretože majú vynikajúce geografické pokrytie na kilometre ďaleko, bez toho, aby rušili vonkajšie prostredie alebo obťažovali verejnosť reklamou. Zatiaľ čo tradičné OOH billboardy zažívajú na diaľniciach obdobie regulácie, pohyblivá reklama na autobusoch je obľúbená práve vďaka svojmu nerušivému, ale účinnému pôsobeniu.

14x účinnejšie ako statické povrchy

Vedeli ste, že pohyblivé povrchy sú 14-krát účinnejšie ako statická reklama? Áno, práve pohyb upúta pozornosť a nenásilným spôsobom prenáša reklamný vizuál na naše zrakové vnemy. Vďaka svojej mobilite a opakovaniu trasy môže reklama na diaľkových linkách pôsobiť opakovane počas celého dňa. A podprahovo posilňuje povedomie o značke, produkte alebo spoločnosti. Okrem toho môže tento mediálny typ výrazne stimulovať aktivitu používateľov online vo vzťahu k vašej značke.

Kampaň O2 na zadném čele RegioJetu

Ak premýšľate nad naozaj šikovnou a viditeľnou vonkajšou reklamou, vyskúšajte reklamu v pohybe!

K letu patria diaľnice a reklama na autobusoch

Dovolenková sezóna odštartovala a prináša so sebou nové marketingové výzvy. Hustá premávka na diaľniciach a cestách I. triedy, kolóny nedočkavých motoristov mieriacich za dovolenku či turistikou, dopravné zápchy. To sa priamo ponúka jedinečná príležitosť pre vonkajšiu reklamu na diaľkových autobusoch.

Statické billboardy na diaľniciach nehľadajte

Klasické billboardy v priestore diaľnic a rýchlostných ciest už nejaký čas zažívajú svoj reklamný útlm. Iniciatíva miest a krajov v boji s reklamným smogom nepoľavuje, naopak je stále intenzívnejšia, čo výrazne redukuje priestor pre štandardnú OOH reklamu (Out of Home).

Reklama v pohybe, skvelý media typ s vysokým účinkom

Každý problém však má aj svoje riešenie a stáva sa impulzom pre nové príležitosti. Práve reklamný formát Back Board na vozidlách verejnej dopravy ponúka šikovnú alternatívu outdoorových plôch pozdĺž ciest a diaľnic. Vďaka svojej mobilite je 14x účinnejší ako statické billboardy a priťahuje pozornosť vodičov, spolujazdcov i okoloidúcich.

Reklama na zadném čele autobusu FlixBus
MOBILBOARD: Ukážka realizovanej kampane na diaľkových autobusoch FlixBus

Diaľkové autobusy zaručujú reklamný zásah na kilometre ďaleko

MOBILBOARD dlhodobo naprieč Slovenskom a Českom zaisťuje reklamu na verejnej doprave v sieti MHD, prímestských a diaľkových liniek. Konkrétne diaľkové vozidlá dopravcov RegioJet, FlixBus ponúkajú zaujímavé vnútroštátne a medzinárodné linky a reklamné formáty, ktoré sú na cestách ľahko identifikovateľné a neprehliadnuteľné. Ono totiž ísť po rýchlostnej D1 a nestretnúť diaľkové autobusy je takmer nemožné!

MOBILBOARD: Ukážka realizovanej kampane na busoch RegioJet pre značku Knoppers

Mobilita je kľúčom k úspechu

Nespornou výhodou diaľkových a turistických spojov je široký geografický presah a zásah vo vnútri najviac frekventovaných cestných ťahov. Ktorá iná reklama dokáže „nenásilnou formou“ pôsobiť na publikum, naprieč regiónmi, opakovane počas dňa a bez toho, aby kohokoľvek obťažovala? Presne to reklama na vozidlách verejnej hromadnej dopravy vie dokonale, a preto sa teší obľube.

Jaf Holz kampaň na zadném čele busu
Video ukážka – Pohyblivá reklama pre klienta Jaf Holz

Chcete sa dozvedieť viac o výhodách reklamy na diaľkových autobusoch? Mrknite TU. Zaujímať by Vás mohli aj MOBILBOARD výskumy, ktoré študujú a potvrdzujú efektivitu reklamy v pohybe.