Výskumy a dáta

Sledujeme výkon našich formátov a meriame ich efektivitu!

Prečo zvoliť pohyblivú reklamu?
Pretože je merateľná, efektívna a kreatívna!

Výskum účinnosti vonkajšej reklamy na vozidlách MHD

KOEFICIENT VIDITEĽNOSTI – Meraním jednotlivých pohľadových strán a zorných uhlov máme dáta pre jednotlivé typy formátov na vozidlách verejnej dopravy. Tieto sú kľúčom pre stanovenie koeficientov slúžiacich k následnému spracovaniu výsledkov o efektivite a viditeľnosti reklamnej kampane.

 

Zdroj: Výskum účinnosti vonkajšej reklamy na vozidlách MHD, Czech Consult, Nielsen Admosphere

Metodika zberu dát

Cieľom je stanovenie hodnoty celkového počtu zásahov sledovanosti reklamy na vozidle MHD (alebo vozidle diaľkovej autobusovej linky), na vybranej linke, vo vybranom meste, za jeden charakteristický deň a následne za dlhšie časové obdobie.

PRIMÁRNE DÁTA – Priamy dopravný prieskum, vlastné priame sčítanie, alebo vyhodnotenie kamerového záznamu.

SEKUNDÁRNE DÁTA – Dáta od dopravcov.

 

Zdroj: Kamerový záznam z prednej časti električky, ktorý bol použitý pre potreby priameho sčítania.

Mobilboard

Sledované hodnoty

Chodci mimo zastávky

Počet prejazdov /Nástup do vozidla/Výstup z vozidla/Zastávka v smere/Zastávka v protismere

Počet osôb v smere jazdy/Počet osôb v protismere jazdy

Mobilboard

Mediálne ukazovatele

Reklama na MHD je výkonný mediatyp s vysokou frekvenciou zásahu.
Mesačne zasiahne až tisícky osôb.

IMPRESIE

Vážené kontaktné príležitosti = počet zásahov. Sú to Hrubé kontaktné príležitosti vynásobené príslušným koeficientom viditeľnosti reklamy. Počet osôb, ktoré majú možnosť reklamné oznámenie vidieť.

REACH

Reach vo verejnej doprave vyjadruje podiel zasiahnutých unikátnych osôb v danom období, ktorí reklamu na transporte zaznamenali.

OTS

Frekvencia zásahu = hodnota vyjadrujúca, koľkokrát mal člověk zasiahnutý reklamou v danom období možnosť túto reklamu vidieť. OTS je rovné podielu Vážených kontaktních príležitostí (Impresie) a Reach. OTS = Impresie / Reach

Reklama v pohybe je 14x efektívnejšia ako statická plocha

 • Pohyblivá reklama na vozidlách hromadnej dopravy je mnohonásobne účinnejšia než statické plochy. Realizované výskumy potvrdzujú, že reklama v pohybe má 14x vyššiu možnosť zhliadnutia vďaka svojej mobilite a pôsobnosti na viacerých miestach počas dňa.
 • Statická nepohyblivá reklama stojí na jednom mieste.

 

Zdroj: Výskum Porovnanie efektivity statickej a pohyblivej reklamy, Ipsos

Výkon pohyblivej reklamy je merateľný

 • Oproti iným outdoorovým formátom je na vozidlách hromadnej dopravy možné merať spätnú väzbu reklamných kampaní. K tomu využívame výsledky z vlastných výskumov efektivity mobilnej reklamy.
 • Statické billboardy stále nemajú jasný spôsob merania a jednotný výskum.

 

Zdroj: Výskum Testovanie vonkajšej pohyblivej reklamy, GFK a Ipsos

Sociodemografické údaje
užívateľov hromadnej dopravy

Vonkajšia reklama (OOH)
stimuluje on-line aktivitu spotrebiteľov

79 % respondentov si vybavuje niektorú z vonkajších reklám

Podľa výskumu agentúry Nielsen Admosphere sa vonkajšia reklama (OOH) radí k najefektívnejším médiám, ktoré sa významne podieľajú na generovaní aktivity a na stimulácii správania spotrebiteľov v online prostredí. OOH reklama totiž predstavuje vizuálne pútavý a ľahko zapamätateľný mediálny nosič a rovnako ako online formáty dokáže vyvolať následnú interakciu.

 

Zdroj: Výskum Online aktivitu spotrebiteľov najefektívnejšie generuje vonkajšia reklama, Nielsen Admosphere

16% podiel vo vyhľadávaní generuje OOH reklama

Z viac ako 51 % internetovej populácie až 18 % opýtaných hľadalo v posledních 6 mesiacoch informácie na internete v súvislosti so zhliadnutou OOH reklamou. Celými 16 % sa podieľa vonkajšia reklama na vyhľadávaní vo vyhľadávačoch, na sociálnych sieťach a v e-shopoch. Vďaka tomu sa stáva OOH reklama v rámci online aktivácie efektívnym a relatívne lacným reklamným nástrojom.

 

Zdroj: Výskum Online aktivitu spotrebiteľov najefektívnejšie generuje vonkajšia reklama, Nielsen Admosphere

Tak nebuďte s reklamou na jednom mieste,
keď môžete byť vidieť všade!

MHD reklama je kreatívna

 • Vtipná grafika dokáže využiť prednosti umiestnenia na verejnom dopravnom prostriedku. Zvláštne efekty reklamných fólií znásobia výsledok kampane. K dispozícii sú nové interaktívne technológie, ktoré priamo komunikujú s cestujúcimi počas jazdy. 
 • Okolo statických plôch sa iba preveziete alebo prejdete, no na zachytenie reklamného odkazu máte veľmi málo času.

 

Pozrite si video ukážku ako funguje Wi-Fi reklama v MHD.

Dokáže ľahko upútať pozornosť

 • Reklama na vozidlách je vnímaná nielen cestujúcimi vo vozidle. Vykazuje vysokú sledovanosť chodcami pohybujúcimi sa po meste a nachádza sa priamo v zornom poli vodičov a spolujazdcov. Výskum Očnou kamerou preukázal, že pohyblivé objekty pútajú pozornosť viac než statické.
 • Kampaň na billboarde nedokáže zaujať mobilitou a po čase zovšednie.

 

Zdroj: Výzkum Očná kamera-Eye Tracking, GFK

Nestratí sa v mori s ostatnými

 • Reklama na dopravnom prostriedku (autobuse, trolejbuse, električke) má pohľadovú exkluzivitu! Vaša kampaň bude viditeľná na vozidle samostatne a vždy bude legálna.
 • Statické plochy vytvárajú v meste mnoho „reklamného smogu“. Vaša reklama tak môže ľahko zaniknúť v množstve legálnych aj nelegálnych nosičov, ktorými sú mestá preplnené.

Možnosti a zacielenie formátov v pohybe

 • Pre reklamné účely si môžete zvoliť niektorý z reklamných formátov v interiéri/exteriéri dopravného prostriedku autobusu, trolejbusu, električky.
 • Pokrytie reklamou môže byť vo všetkých lokalitách, kde je prevádzkovaná mestská, prímestská, diaľková a medzinárodná doprava.

Reklamou v interiéri vozidiel môžete osloviť predovšetkým cestujúcich

Medzi interiérové formáty patria:

Reklamou na exteriéri vozidiel cielite na motoristov a chodcov

Vonkajšími polepmi možno ľahko osloviť vodičov a chodcov pohybujúcich sa v mestskom ruchu.

Príklad formátov:

 • Back Boardzadné čelo autobusu.
 • Mobilboard (nazývaný tiež Busboard, Mobilposter, Tramboard).
 • City Board pri nástupných dverách (nazývaný tiež Busboard small).
 • Window Board, ktorý umožňuje polepiť iba okná.
 • Alebo si môžete zvoliť iba polep dverí vozidla.

Interaktívna reklama pre cestujúcich priamo vo vozidle

Pokiaľ máte záujem interaktívne komunikovať s cestujúcimi vo vozidle priamo za jazdy, veľmi populárny je formát Wi-Fi reklama v kombinácii s dlhodobým Celopolepom na električke alebo autobuse.

Čo sú to statické plochy?

V meste sa môžete stretnúť s outdoorovými statickými nosičmi ako je billboard, bigboard, megaboard, city light vitrína, štítová stena, veľkoplošné obrazovky, plagátovacie plochy. Tieto plochy nie sú pohyblivé a pôsobia iba na jednom konkrétnom mieste.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás!