Výskumy a dáta

Sledujeme výkon našich formátov a meriame ich efektivitu!

Výkon pohyblivej reklamy je merateľný

 • Oproti iným outdoorovým formátom je na vozidlách hromadnej dopravy možné merať spätnú väzbu reklamných kampaní. K tomu využívame výsledky z vlastných výskumov efektivity mobilnej reklamy.
 • Statické billboardy stále nemajú jasný spôsob merania a jednotný výskum.

Reklama v pohybe je 14x efektívnejšia ako statická plocha

 • Pohyblivá reklama na vozidlách hromadnej dopravy je mnohonásobne účinnejšia než statické plochy. Realizované výskumy potvrdzujú, že reklama v pohybe má 14x väčšiu frekvenciu vzhliadnutí vďaka svojej mobilite a pôsobnosti na viacerých miestach počas dňa.
 • Statická nepohyblivá reklama stojí na jednom mieste.

MHD reklama je kreatívna

 • Vtipná grafika dokáže využiť prednosti umiestnenia na verejnom dopravnom prostriedku. Zvláštne efekty reklamných fólií znásobia výsledok kampane. K dispozícii sú nové interaktívne technológie, ktoré priamo komunikujú s cestujúcimi počas jazdy. 
 • Okolo statických plôch sa iba preveziete alebo prejdete, no na zachytenie reklamného odkazu máte veľmi málo času.

 

Pozrite si video ukážku ako funguje Wi-Fi reklama v MHD.

Prečo byť s reklamou na jednom mieste, keď môžete byť všade?

Dokáže ľahko upútať pozornosť

 • Reklama na vozidlách je vnímaná nielen cestujúcimi vo vozidle. Vykazuje vysokú sledovanosť chodcami pohybujúcimi sa po meste a nachádza sa priamo v zornom poli vodičov a spolujazdcov. Výskum Očnou kamerou preukázal, že pohyblivé objekty pútajú pozornosť viac než statické.
 • Kampaň na billboarde nedokáže zaujať mobilitou a po čase zovšednie.

Nestratí sa v mori s ostatnými

 • Reklama na dopravnom prostriedku (autobuse, trolejbuse, električke) má pohľadovú exkluzivitu! Vaša kampaň bude viditeľná na vozidle samostatne a vždy bude legálna.
 • Statické plochy vytvárajú v meste mnoho „reklamného smogu“. Vaša reklama tak môže ľahko zaniknúť v množstve legálnych aj nelegálnych nosičov, ktorými sú mestá preplnené.

Prečo zvoliť pohyblivú – mobilnú reklamu a aké reklamné formáty možno využiť?

 • Pre reklamné účely si môžete zvoliť niektorý z reklamných formátov v interiéri/exteriéri dopravného prostriedku autobusu, trolejbusu, električky.
 • Pokrytie reklamou môže byť vo všetkých lokalitách, kde je prevádzkovaná mestská, prímestská, diaľková a medzinárodná doprava.

Reklamou v interiéri vozidiel môžete osloviť predovšetkým cestujúcich

Medzi interiérové formáty patria:

Reklamou na exteriéri vozidiel cielite na motoristov a chodcov

Vonkajšími polepmi možno ľahko osloviť vodičov a chodcov pohybujúcich sa v mestskom ruchu. Príklad formátov:

 • Back Board – zadné čelo autobusu.
 • Mobilboard (nazývaný tiež Busboard, Mobilposter, Tramboard).
 • City Board pri nástupných dverách (nazývaný tiež Busboard small).
 • Window Board, ktorý umožňuje polepiť iba okná.
 • Alebo si môžete zvoliť iba polep dverí vozidla.

Interaktívna reklama pre cestujúcich priamo vo vozidle

Pokiaľ máte záujem interaktívne komunikovať s cestujúcimi vo vozidle priamo za jazdy, veľmi populárny je formát Wi-Fi reklama v kombinácii s dlhodobým Celopolepom na električke alebo autobuse.

Čo sú to statické plochy?

V meste sa môžete stretnúť s outdoorovými statickými nosičmi ako je billboard, bigboard, megaboard, city light vitrína, štítová stena, veľkoplošné obrazovky, plagátovacie plochy. Tieto plochy nie sú pohyblivé a pôsobia iba na jednom konkrétnom mieste.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás!