Wi-Fi v MHD

Profesionálne riešenie internetu do vozidiel verejnej dopravy a mestských objektov.

Mobilboard

Wi-Fi pre verejnú dopravu a mestá

Mestská hromadná doprava

Električky, trolejbusy, autobusy.

Prímestská a zájazdová doprava

Prímestské vlaky, linkové a zájazdové autobusy.

Statické miesta a objekty

Zastávky, staničné budovy.

O Wi-Fi MOBILBOARD

Okrem realizácie reklamy vo verejnej doprave sme taktiež poskytovateľom služby MOBILBOARD Wi-Fi Transport a prevádzkovateľom siete Wi-Fi reklama. Ako výhradný partner pre transport nadnárodného výrobcu routerov ponúkame výkonné priemyslové routery pre verejnú dopravu a mestské objekty. Tieto zariadenia spĺňajú homologizáciu, zaisťujú vzdialený on-line dohlaď, disponujú prevádzkovými dátami a umožňujú monetizáciu obsahu. Vďaka tomu dokážu prevádzkovateľovi zaistiť nielen kompletný servis, ale aj ponúknuť zaujímavé využitie pre reklamné a marketingové účely.

Záujem cestujúcich o Wi-Fi pripojenie rastie

Využívanie internetovej služby stúpa s dĺžkou prevádzkovania. Počty pripojení sú všeobecne závislé na počte prepravených osôb. Cestujúci chcú byť online a krátiť si čas surfovaním alebo nákupmi. Aj keď mnoho ľudí disponuje telefónmi s vlastnými dátami, nemá to vplyv na záujem o pripojenie ZADARMO! Verejná Wi-Fi má obrovský potenciál, pretože sa stáva prostredníkom doručenia informačného, zábavného či reklamného obsahu! A možno vďaka tejto službe si pasažieri cestu vaším vozidlom radi zapamätajú.

 

Graf: Prevádzka MOBILBOARD Wi-Fi v 245 linkových autobusoch vybraného dopravcu v období 07/2019 až 10/2019. Z dát je zrejmé, že počty pripojení majú v závislosti od dĺžky prevádzky stúpajúcu tendenciu.

 

Mobilboard

95 % cestujúcich vyžaduje internetové pripojenie vo verejnej doprave

2 490

inštalovaných vozidiel

44 000

pripojených cestujúcich denne

29 min.

priemerná dĺžka pripojenia jedného cestujúceho

Internet na mieru

Šikovná MOBILBOARD Wi-Fi je výnimočná v komplexnosti a previazanosti jednotlivých krokov, čo ju výrazne odlišuje od bežne dostupnej ponuky na trhu. Sme si vedomí, že každý typ dopravy má iné požiadavky na funkcionalitu, preto ponúkame zákazníkom nespočetne veľa variantov a možností, ktorých konfigurácia odpovedá nárokom konkrétneho klienta. Obľúbeným variantom je full servisové riešenievďaka ktorému má dopravca zaistený stály dohľad, servis, poradenstvo, reporting a marketingovú podporu.

Technické riešenie

Konektivitu vo vozidle zaisťujú výkonné priemyslové routery napojené na dohľadový portál, ktorý umožňuje vzdialenú správu nezávisle od pevnej IP adresy dátovej SIM karty. Routery sú kompatibilné s inými prístrojmi vo vozidlách.

Výhody zariadenia:

  • Výkon a rýchlosť
  • Vzdialený management a monitoring
  • Pokročilé dátové funkcie a monetizácia

NOVINKA mobilný Wi-Fi router

Vyvinuli sme pre Vás nové riešenie internetu do vozov verejnej dopravy  v podobe mobilného Wi-Fi routeru. Prednosťou je jednoduchá inštalácia do klasickej zásuvky  12-24V a jeho neobmedzená mobilita. Tieto výhody ponúkajú rýchle riešenie pre dopravcov, ktorí potrebujú operatívne a často meniť prístroj medzi autobusmi podľa aktuálnych potrieb. Zariadenie poskytuje taktiež výnimočnú možnosť marketingového využitia, kedy si zadávatelia reklamy môžu k celoplošnej reklame na transporte objednať tento mobilný Wi-Fi router a využiť ho ako online podporu pre svoje kampane, sponzoring a ďalšie marketingové aktivity.

Spolupracujeme

Verejná Wi-Fi, ktorá je bez starostí

Ponúkame kvalitný hardware s pokročilými funkciami a vzdialenou diagnostikou. Certifikácia, záruka, bezplatná výmena, možnosť zapožičania alebo prenájmu sú samozrejmosťou.

Poskytujeme služby na mieru, presne pre váš typ dopravy. Poradíme, nakonfigurujeme, nainštalujeme, dohliadneme, reportujeme a monetizujeme.

Sme rýchli, dohľad a servis totiž zaisťujeme pružne, vzdialene z jedného bodu. Šetríme tak čas a skracujeme reakčnú dobu.

Sme priekopníkmi Wi-Fi marketingu.

Naše skúsenosti zaručujú prax v obore, špičkový servis, detailnú znalosť produktu.

Prinášame inovatívne riešenia prispôsobené aktuálnym trendom a vývoju trhu.

Informujte a monetizujte s Wi-Fi reklamou

S rastúcimi nárokmi na online prostredie má Wi-Fi reklama vo vozidlách, zastávkach a verejných budovách svoje kľúčové miesto. Vstupné stránky ponúkajú rad výhod a možností ako pre cestujúcich, tak aj pre dopravcov. Mení hardware na marketingový nástroj pre informačné účely a zábavu, stáva sa prostredníkom v oblasti e-commerce a zaujímavým zdrojom príjmov z reklamy.

Využite pre svoje stránky intuitívny nástroj AdEditor

Užitočná SW nadstavba pre tvorbu marketingového obsahu vstupných stránok a plánovanie kampaní. Ľahká editácia úvodnej stránky pre mobilné zobrazenie cestujúcim bez nutnosti grafických alebo programátorských zručností. Obsah vstupnej stránky si v nástroji AdEditor ľahko zmeníte sami a kedykoľvek potrebujete.

Zaujala vás ponúka?

Kontaktujte nás!

Ukážka vstupných stránok dopravcov

Využitie vstupnej stránky ponúka dopravcom zaujímavé možnosti pre sprostredkovanie vlastného obsahu. Predstavuje perfektný informačný kanál, ktorý umožňuje flexibilne komunikovať so svojimi cestujúcimi a pružne reagovať na aktuálne dianie.

  • Nekomerčné využitie: marketingová podpora dopravcu, prenos aktuálnych informácií dopravcu, mesta, zábavný obsah, informácia o dátových limitoch užívateľov.
  • Komerčné využitie: zapojenie do celorepublikovej reklamnej siete, marketingový presah do oblasti e-commerce, generuje príjmy z reklamy, návratnosť vstupnej investície, rýchla realizácia kampaní, vysoké CTR, relevantné dáta.