Reklamné formáty v kraji Žilina

Inzerujte v exkluzívnej sieti liniek PAD Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Bytča, Čadca a Martin

Projekt „Udržateľná reklama“ je šikovným riešením reklamného smogu v regióne

Ako to myslíme? Spoločnosť MOBILBOARD s. r. o. a Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. našli riešenie, ako umožniť firmám inzerovať v regióne na autobusoch a zároveň zachovať kvalitu vnímania dopravy. „Udržateľná reklama“ znamená, že sú využité plochy ktoré už existujú. Nestaviame nové, ani nezahusťujeme dopravu novými nosičmi. Udržateľnosť vnímame v zmysle využitia pohybujúcich sa vozidiel, ktoré majú svoj účel a mestu dávajú zmysel a úžitok. Všetky výnosy z reklamy idú späť kraju a mestu prostredníctvom Integrovanej dopravy Žilinského kraja (IDŽK). Všetky náklady so zaistením reklamnej činnosti znáša prevádzkovateľ, teda MOBILBOARD. Firmy, ktoré budú môcť inzerovať na autobusoch, podporia svoje podnikanie, odvedú viac daní mestu a kraju. Tým sa uzatvára kolobeh udržateľnosti.

 

Mobilboard

Nenarušuje

jednotný vizuálny štýl na karosérii autobusu

Prináša

informácie pre obyvateľov regiónu

Bezpečný

polep okien v súlade s legislatívou

Exteriérové formáty

Back Board 5 m²

Formát Back Board pre autobus je zaujímavá reklamná plocha vozidla s možnosťou kreatívnej grafiky. Formát ponúka vysokú vizibilitu v mestskej premávke a púta pozornosť motoristov a spolujazdcov. Polep pre tento formát je zhotovený zo špeciálnej priehľadnej okennej fólie a vinylovej fólie. Reklamu lepíme na plechovú časť karosérie.

Formát Back Board pre autobus využívame pre všetky typy autobusov. Je vhodný pre dlhodobé, ale aj krátkodobé kampane už od 1 mesiaca. Táto reklamná plocha je efektívnym riešením pre imidž a náborové kampane.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Back Side 2 m²

Špeciálny formát Back Side cieli na mestský ruch a motoristov idúcich za vozidlom. Nachádza sa priamo v zornom poli vodičov, takže nie je možné reklamný polep prehliadnuť.

Polep je zhotovený z vinylovej fólie a je aplikovaný na plechové časti karosérie. Reklamná plocha Back Side je vhodný na všetky typy vozidiel na dĺžku kampaní už od 1 mesiaca.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Zadné okno 120 x 60 cm

Zadné okno je formát s cielením na motoristov idúcich za vozidlom. Jednotný rozmer 120 x 60 cm pre jednoduchú a lacnú produkciu. Pre úspešnosť kampane doporučujeme väčší počet kusov.

Dostupné formáty Zadné okno sú vhodné na kampane už od 1 mesiaca.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

QS fólia 220 x 60 cm

Pohyblivý formát QS fólia je umiestnený na okne po oboch stranách vozidla a je vhodný pre celorepublikové kampane. Pre maximálnu úspešnosť kampane doporučujeme väčší počet kusov s kratšou dobou prenájmu.

Tento finančne nenáročný reklamný polep QS fólia je vhodný na kampane trvajúce od 1 mesiaca. Veľkosť formátu spravidla býva 220 x 60 cm.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

City Board 2 m²

Obľúbený outdoorový formát City Board korešpondujúci so City Light vitrínou 120 x 180 cm. Efektívna reklama v pohybe! Umiestnenie City Boardu je vždy na pravom alebo ľavom boku vozidiel.

Výroba je riešená kombináciou špeciálnej priehľadnej okennej fólie a vinylovej fólie na plechovú časť karosérie. City Board je vhodný na kampane trvajúce od 1 mesiaca.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Polep dverí

Zaujímavá reklamná plocha Polep dverí ponúka priestor pro kreativitu. Efekt otvárania dverí vykazuje vysokú účinnosť kampane, pretože sa nachádza priamo v zornom poli cestujúcich pri nástupe do vozidla. Samolepka na krídlach dverí a formát vhodný na kampane od 1 mesiaca.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

 

Mobilboard 10 m²

Populárny outdoorový formát Mobilboard korešponduje s rozmermi klasického billboardu. TOP plocha v pohyblivej reklame! Načo mať statickú plochu pri ceste, keď môže jazdiť po celom meste, regióne alebo dokonca kraji?!

Výroba je riešená kombináciou špeciálnej priehľadnej okennej fólie a vinylovej fólie na plechovú časť karosérie. Presný rozmer je vždy prispôsobený typu dopravného prostriedku. Vhodný na kampane od 3 mesiacov.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Side Board 18 m²

Veľkoplošný outdoorový formát Side Board je plne korešpondujúci s bigboardomPolep celej strany vozidla zaistí veľkú vizibilitu chodcov aj motoristov. Výroba je riešená kombináciou špeciálnej priehľadnej okennej fólie a vinylovej fólie na plechovú časť vozidla. Umiestnenie je na ľavom boku zo strany bez dverí.

Spravidla sa jedná o veľkosť 900 x 230 cm, presné rozmery sú potom prispôsobené typu vozidiel. Formát je vhodný na kampane od 3 mesiacov.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Celopolep 60 m²

Celopolep – pútavá reklama pre image kampane veľkých, ale aj malých firiem. Pôsobivá reklama, ktorú si každý zapamätá – veľká plocha s dlhodobým účinkom pre podporu značky, produktu. Priestor pro kreatívne riešenie!

Formát Celopolep je zhotovený kombináciou špeciálnej priehľadnej okennej fólie a vinylovej fólie na plechovú časť karosérie. Vhodné na dlhodobé kampane od 6 do 36 mesiacov.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Celopolep 30 % okien

Celopolep 30 % okien pre autobus je veľká image plocha. Svojím rozsahom dokáže efektívne zviditeľniť akúkoľvek kampaň. Pôsobivá reklama s dlhodobým efektom a zaujímavým priestorom pre kreatívne kampane!

Formát okna Celopolep 30% okien pre autobus je vyrobený spojením špeciálnej priehľadnej okennej fólie a vinylovej fólie na plechovej časti karosérie a 30% skiel. Plochu odporúčame na dlhodobé kampane od 6 do 36 mesiacov.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Celopolep bez karosérie

Celopolep bez karosérie pre autobus je vhodná reklamná plocha na imidž, ale aj ďalšie typy kampaní. Je to menšia alternatíva ku klasickej verzii Celopolepu a tiež s dlhodobým účinkom.

Formát Celopolep bez karosérie pre autobus je vyrobený zo špeciálnej priehľadnej okennej fólie. Formát odporúčame pre dlhodobé kampane od 6 do 36 mesiacov.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Window Board Full 8 m²

Formát Window Board Full je veľkoplošná reklama na ľavom boku vozidla na nedvorovej strane s cielením na chodcov a motoristov. Exkluzívny formát 8 m². Videoukážka formátu Window Board Full TU.

Polep je vyrobený zo špeciálnej okennej fólie a je vhodný pre kampane od 3 mesiacov. Reklamu na autobusoch je možné prevádzkovať vo veľkých mestách, ale taktiež nimi pokryť regióny.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Interiérové online & digital formáty

LCD monitory

Po celom Slovensku viac ako 800 LCD monitorov a v celej digitálnej sieti cez 3 000 000 OTS. Digitálna plocha s minimálnymi produkčnými nákladmi. LCD monitory sa nachádzajú v prednej časti vozidla, priamo na očiach cestujúcich. TV spoty sa zobrazujú cestujúcim behom jazdy.

Vysoký počet zobrazení zaručí vysokú účinnosť vašej kampane. Rýchle nasadenie online, žiadne zbytočné náklady naviac, maximálny zásah na cestujúcich vnútri vozidla. Vhodné na kampane už od 1 mesiaca.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Wi-Fi reklama

Wi-Fi reklama je prvý merateľný online formát v transporte a nástroj pre e-commerce. Predaj v celorepublikovej sieti Wi-Fi reklamaviac ako 1200 Wi-Fi pointov trvale umiestnených vo vozidlách MHD a linkovej dopravy po celom Slovensku. Plošné zacielenie reklamy na širokú skupinu cestujúcich, dátova odozva, priemerné CTR 2 % až 15 %.

Wi-Fi reklama je ponúkaná plošne po celej SR. Cena na vyžiadanie.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

O regióne

V regióne Žilinský kraj zaisťujeme kompletné pokrytie reklamných plôch v prímestskej doprave, ale aj v MHD. 440 autobusov pre Vašu kampaň. Dôležitou súčasťou Žilinského kraja je región Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Tvrdošín. Reklamu realizujeme nielen v meste Žilina, ale aj na autobusoch v ďalších regionálnych mestách ako sú Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin,  Turčianske Teplice a v ďalších lokalitách.

Reklama na mieru

Zaoberáme sa reklamou na vozidlách verejnej dopravy už viac ako 20 rokov. Naše skúsenosti vám ušetria čas a peniaze.

Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytie vo zvolenej lokalite uveďte, prosím, svoj dopyt do Rýchle požiadavky. Naši obchodníci Vás budú kontaktovať.

Reklamný tip

LCD obrazovky a Wi-Fi reklama

LCD obrazovky – digitálny formát bez produkčných nákladov. Sieť 800 LCD monitorov po celom Slovensku. 
Wi-Fi reklama – viac ako 1200 Wi-Fi pointov po celom Slovensku, vrátane Žilinského kraja. Priemerné CTR 2 % až 15 % v závislosti na atraktivite obsahu. Komerčný obsah sa zobrazí cestujúcim po pripojení na voľnú Wi-Fi sieť.

QS fólia

Formát s akčnou plochou pre oslovenie cestujúcich nastupujúcich do vozidla. Možnosť umiestnenia na okne autobusu po obidvoch stranách vozidla. Vhodné pre kultúrne, výpredajové, zľavové, otváracie akcie.

Zaujala vás ponuka? Kontaktujte nás!

Benjamín Vasiľ

tel.: + 421 911 837 458 benjamin.vasil@mobilboard.sk

Alena Svitanová

tel.:+ 421 910 369 630 alena.svitanova@mobilboard.sk