Reklama na električkách, trolejbusoch a autobusoch 2023

Záujem o Celopolep vzrástol o 78 %

Reklama na električkách, trolejbusoch a autobusoch 2023

Reklamný trh sa mení každý rok a MOBILBOARD s ním. V minulom roku počet realizácií OOH v doprave v našej agentúre opäť dosiahol ďalšiu, predtým nepredstaviteľnú hranicu. Cez 800 zákaziek v Česku a na Slovensku, to je jednoducho bomba!

Záujem o formát Celopolep vzrástol o 78 %

Bol to silný rok z hľadiska celkového počtu realizácií a silný rok z hľadiska počtu klientov, ktorí vložili svoju reklamnú dôveru a pozornosť do MHD reklamy. Ak sa na tento rast pozrieme z pohľadu jednotlivých produktov, došlo k výraznému nárastu kampaní v kategórii Celopolep. Tento formát medziročne vzrástol v počte realizácií o +78 %.

Medziročné porovnanie rastu vo formáte Celopolep
Medziročné porovnanie rastu vo formáte Celopolep, zdroj: MOBILBOARD

Pohyblivá plocha rozmerovo totožná so štandardným bigboardom potvrdila svoje prvenstvo ako najobľúbenejší image formát na električkách, trolejbusoch, autobusoch v roku 2023.

Ale ani ostatné formáty nezaostávajú. V kategórii TOP 5 si formáty Back Board, Mobilboard, City Board, QS Fólia naďalej udržiavajú významné postavenie medzi exteriérovými formátmi. Z vnútorných plôch sú to najmä digitálne LCD monitory.

Zadávatelia menia pohľad na MHD reklamu a pomáhajú jej rásť

Ďakujeme, že pomáhate MHD reklame rásť. Je zrejmé, že sa v pohľade marketérov menia preferencie v spôsobe dosiahnutia a budovania dlhodobého brand awareness, pre ktoré je OOH transport jednoznačne vhodným médiom. S istým zásahom a dlhodobým účinkom reklama na autobusoch, trolejbusoch a električkách upevňuje imidž značky, firmy. O využití, o vhodnosti jednotlivých typov médií z pohľadu výkonu a dlhodobých investícií tak klienti viac premýšľajú. Vďaka tomu dochádza na mediálnom trhu k určitej synergii medzi digitálnymi a vonkajšími nosičmi pre reklamu a k zmysluplnému upevneniu pozícií jednotlivých médií typov. A snáď sa všetci zhodneme na tom, že výsledkom pre klienta by nemala byť rivalita jednotlivých media typov, ale práve ich vzájomná kooperácia pre posilnenie a dosiahnutie konkrétnych cieľov zadávateľa.

Inšpirujte sa a budujte brand awereness s našimi pohyblivými billboardmi!

Ste zvedaví, ktoré minuloročné kampane sa vážne podarili? Bolo ich veľa a bola to poriadna jazda. Každá kampaň bola jedinečná. Pozrite sa v galérii príspevku na výber tých najzaujímavejších reklamných úlovkov a navnaďte svoje kreatívne ja. Tvorte s nami svet pohyblivej reklamy! ▼▼▼