Reklamu na autobusoch v Žilinskom kraji odteraz zastupuje spoločnosť MOBILBOARD

Slovenský MOBILBOARD spúšťa nový projekt "UDRŽATEĽNÁ REKLAMA"

Reklamu na autobusoch v Žilinskom kraji odteraz zastupuje spoločnosť MOBILBOARD

Od 1. apríla a po niekoľkomesačných rokovaniach zveril organizátor dopravy v kraji, Integrovaná doprava Žilinského kraja (IDŽK), všetky reklamné plochy na autobusoch spoločnosti MOBILBOARD.

Slovenský MOBILBOARD spúšťa nový projekt „UDRŽATEĽNÁ REKLAMA“

Podpisom zmluvy sa zabezpečí prehľad a koordinácia reklamy na autobusoch. „Som rada, že máme opäť možnosť realizovať reklamné kampane v Žilinskom kraji. Koncom roka hrozilo, že reklama na autobusoch bude zakázaná. Veľmi oceňujem profesionálny prístup vedenia IDŽK, ktoré tento nový projekt presadilo na pôde Žilinského kraja. Ide o úplne nové vnímanie spolupráce medzi dopravcom, organizátorom dopravy a reklamnou spoločnosťou. Je veľkou udalosťou, že sa tento plán podarilo zrealizovať“,  vyjadrila poďakovanie riaditeľka MOBILBOARD Radmila Pospíšilová.

„Verím, že projekt bude inšpiráciou aj pre ostatné samosprávy, aby našli inteligentný spôsob riešenia reklamného preťaženia“, dodáva Radmila Pospíšilová.

Projekt „Udržateľná reklama“ je šikovným riešením reklamného smogu

Ako to myslíme? Spoločnosť MOBILBOARD s. r. o. a Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. našli riešenie, ako umožniť firmám inzerovať v regióne na autobusoch a zároveň zachovať kvalitu vnímania dopravy. 

„Udržateľná reklama“ znamená, že sú využité plochy, ktoré už existujú. Nestaviame nové, ani nezahusťujeme dopravu novými nosičmi. Udržateľnosť vnímame v zmysle využitia pohybujúcich sa vozidiel, ktoré majú svoj účel a mestu dávajú zmysel a úžitok. 

Využitím mobilnej reklamy priamo podporíte rozvoj kvalitnej dopravy v regióne

Všetky výnosy z reklamy idú späť kraju a mestu prostredníctvom Integrovanej dopravy Žilinského kraja (IDŽK). Všetky náklady so zaistením reklamnej činnosti znáša prevádzkovateľ, teda MOBILBOARD. Firmy, ktoré budú môcť inzerovať na autobusoch, podporia svoje podnikanie, odvedú viac daní mestu a kraju. Tým sa uzatvára kolobeh udržateľnosti.

Výhody udržateľnej reklamy na autobusoch

Spojenie sme našli v myšlienkach vedúcich k reálnemu cieľu

Integrovaná doprava Žilinského kraja (IDŽK) = udržateľná doprava. Má za cieľ vytvorenie kvalitnej verejnej osobnej dopravy v Žilinskom regióne a je predpokladom trvalo udržateľnej siete mestskej mobility. Chce priniesť modernizáciu verejnej dopravy. Filozofia jej loga vychádza z princípov ako je motív farebného štvorlístka, ktorý reprezentuje spájanie regiónov, spájanie rôznych druhov dopravy. Základný tvar loga je zložený z názvu firmy, grafických symbolov štvorlístka a znamienka plus. Farebnosť je inšpirovaná erbom Žilinského samosprávneho kraja. Spoločníkmi spoločnosti sú Žilinský samosprávny kraj s obchodným podielom 65 % a mesto Žilina s obchodným podielom 35 %.

MOBILBOARD = udržateľná reklama. Cieľom je prevádzkovať kultivovanú reklamu, využívať plochy, ktoré už existujú, nestavať nové. Udržateľnosť je vnímaná v zmysle využívať pohybujúce sa vozidlá verejnej dopravy, ktoré v meste majú svoj účel a zmysel. MOBILBOARD má motto „Tvoríme pohyblivú reklamu“.

Prečo inzerovať na autobusoch?

1. Prináša informácie pre obyvateľov regiónu

Reklama na autobusoch je užitočná tým, že získava financie do dopravy. Vďaka spolupráci IDŽK s MOBILBOARDom peniaze z reklamy nekončia vo vreckách niekoľkých jedincov, ale profituje z nej priamo kraj a mesto. Firmy, ktoré budú inzerovať na autobusoch, podporia svoje podnikanie, odvedú viac daní mestu, kraju a tým sa uzatvára kolobeh udržateľnosti.

2. Nenarušuje jednotný vizuálny štýl karosérie autobusov

Dodržiavame pravidlá. Plochy máme vopred odsúhlasené s Integrovanou dopravou Žilinského kraja (IDŽK). Iné rozmery reklamných formátov nie je možné prevádzkovať.

3. Plochy sú legálne

Autobusy s reklamnou kampaňou opatrujeme samolepkou „Realizuje MOBILBOARD“. Tak spoznáte, že sa jedná o povolenú legálnu reklamu.

4. V súlade s legislatívou

Na výrobu reklamy používame homologované okenné fólie, ktoré sú opatrené štítkom a doložkou do technického preukazu v súlade s požiadavkami STK.

5. Strážime množstvo reklamy

Ceny pre zákazníkov nastavujeme tak, aby dávali finančný zmysel. Pohyblivé plochy musia spĺňať požiadavky kvality polepových fólií a legislatívu, tomu zodpovedajú aj cenové podmienky. Zámerom nie je zaplaviť autobusy lacnou reklamou, ale umožniť podnikateľom v regióne rast a súčasne priniesť peniaze do pokladne kraja.

6. Stály prehľad

V MOBILBOARDe sme investovali do SW aplikácie, ktorá umožňuje IDŽK kontrolu v reálnom čase nad všetkými reklamnými plochami. V aplikácii sú vedené záznamy pre všetky autobusy a s termínom reklamnej kampane. Odstránenie realizujeme ihneď po vypršaní dohodnutého termínu prenájmu. Nestretnete starú, vyblednutú, rok zašlú reklamu.

7. Profesionálne prevedenie

Zakladáme si na kvalite polepu aj na grafickom spracovaní. Sme grafické štúdio, nenecháme jazdiť brak.

8. Čistota

Autobusy po odinštalovaní reklamy zostávajú v rovnakom stave ako predtým. Reklamu umiestňujeme predovšetkým na okenné plochy, aby sme eliminovali zaťaženie laku karosérie vozidla.

9. Tržby pre dopravu bez nákladov

Všetky výnosy z reklamy idú späť kraju prostredníctvom IDŽK. Všetky náklady na zabezpečenie reklamnej činnosti znáša prevádzkovateľ, teda MOBILBOARD. Autobusy sú reklamou opatrované na autobusových staniciach a depách, nevznikajú tu žiadne zbytočné kilometre a prestoje.

10. Prečo spolupráca s MOBILBOARD?

Sme apolitickí vo všetkých regiónoch. Máme celorepublikové aj regionálne skúsenosti, máme výsledky, sme odborníci vo svojom odbore, spolupracujeme so všetkými dopravcami v Českej republike a na Slovensku vrátane RegioJet a Flixbus. Využívame svoje SW nástroje, poznáme legislatívu a v doprave sa pohybujeme 20 rokov.

Video s reklamou v Žilinskom kraji
Udržateľná reklama v Žilinskom kraji, kliknutím na obrázok si pozrite video