Prieskum, ktorá reklama Slovákov najmenej otravuje? Opäť vedie outdoor!

Na Slovensku prevláda pozitívny postoj k vonkajšej reklame

Prieskum, ktorá reklama Slovákov najmenej otravuje? Opäť vedie outdoor!

V marci tohto roku realizovala slovenská prieskumná agentúra Go4insight výskum s cieľom zistiť aktuálny postoj a vnímanie slovenských občanov jednotlivých media typov. Prieskum agentúra vykonala na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo vekovej kategórii 15-79 rokov.

60% slovenskej populácie má pozitívny postoj k vonkajšej reklame

Najlepšie z hľadiska prijateľnosti reklamy vyšli v prieskume dva médiá typy. A čuduj sa svete, rovnako ako každoročne v ČR, tak aj slovenským občanom najmenej vadí vonkajšia reklama. Outdoor je pre viac ako 60 % populácie akceptovateľným a prijateľným reklamným nosičom (najmä billboardy a citylighty) oproti digitálnym media typom. Samotná agentúra prisudzuje tento pozitívny postoj striedmejšiemu množstvu vonkajších plôch v jednotlivých oblastiach Slovenska.

Prijateľný je aj print alebo audio reklama

Podobne ako outdoor je pre 60 % Slovákov akceptovateľná reklama v novinách a časopisoch. Dôvodom je najskôr fakt, že na jej konzumáciu stačí minimum času a úsilia, prípadne je ľahké túto reklamu preskočiť.

Aj reklamu v rádiu vníma dobre takmer polovica rádio poslucháčov, ako neakceptovateľnú ju považuje pätina obyvateľov. Podcastovú reklamu akceptuje 40 % poslucháčov, úplne odmietavý postoj zaujíma iba štvrtina.

Prieskum agentúry Go4insight: Akceptácia reklamy, 03/2022

Internetová reklama už vadí výrazne viac

Súčasná podoba internetovej reklamy je neakceptovateľná pre väčšinu online používateľov. Približne dve tretiny internetových používateľov hodnotia všetky formy internetovej reklamy ako obťažujúce. Display reklamu akceptuje 39 % užívateľov internetu, 27 % z nich ju však považuje za neprijateľnú. Sociálne siete s ponukami influencerov považujú respondenti tiež síce za obťažujúce, ale prijateľnejšie ako klasickú reklamu na Facebooku alebo Instagrame. Tú akceptuje iba tretina používateľov.

Ale viac ako reklamné oznámenie v prostredí sociálnych sietí respondentom vadí emailová reklama. Dôvodom je to, že e-maily ľudia vnímajú ako privátnu oblasť, ktorú považujú za nevhodný priestor na reklamu.

Reklama pri video obsahu patrí k najviac obťažujúcim

Za najviac obťažujúce hodnotia oslovení respondenti reklamy spojené s video obsahom. Reklama viazaná na sledovanie videa totiž vyžaduje najviac nežiaduca pozornosti, navyše pre diváka je komplikované ju preskočiť.

Preto nie je asi pre nikoho prekvapením, že televíznu reklamu hodnotia až tri štvrtiny divákov ako obťažujúcu, iba 5 % divákov program prerušovaný reklamou nevadí.

Outdoor dlhodobo drží svoju pozitívnu pozíciu

Je skvelé, že aj po rokoch enormného nárastu nových media typov, v silnom konkurenčnom prostredí a pri rastúcej frekvencii reklamného priestoru sa konkrétne outdooru darí stále držať pozíciu pozitívne vnímaného media typu. Dúfame, že aj naďalej bude vonkajšia reklama pre ľudské oči príjemným spestrením ako otravnou nutnosťou.

MOBILBOARD celopolep na tramvaji Visa
Pohyblivý billboard na električke v realizácii MOBILBOARD

Zdroj: Prieskum: Ktorá reklama je najotravnejšia? Napríklad outdoor to nie je. Stratégie. https://strategie.hnonline.sk/news/marketing/96029011-prieskum-ktora-reklama-je-najotravnejsia-napriklad-outdoor-to-nie-je