MHD reklama patrí k najmenej obťažujúcim médiám

Ako stojí OOH reklama na prostriedkoch verejnej dopravy z hľadiska miery presýtenia?

MHD reklama patrí k najmenej obťažujúcim médiám

Česká marketingová spoločnosť každoročne sleduje postoj verejnosti k reklame a aj v tom toku dopadol Výskum „Česi a reklama 2022“ v prospech vonkajšej reklamy MHD.

MHD reklama ľuďom nevadí, na rozdiel od TV či internetu

Pozíciu priaznivo vnímaného média z hľadiska intenzity reklamy si obhájili upútavky a ochutnávky v mieste predaja, ale aj pohyblivé billboardy na verejných dopravných prostriedkoch. Reklamu na vozidlách verejnej dopravy ľudia vnímajú dlhodobo veľmi dobre. Na presýtenie reklamy zvonku týmto typom reklamy sa vyjadrilo len 30 % opýtaných a zvnútra 28 %. V porovnaní s výsledkami internetovej reklamy na sociálnych sieťach, ktoré čelia dlhodobému presýteniu a prestávajú fungovať,  naopak verejnosť hodnotí MHD reklamu stále kladne.

Zdroj: Češi a reklama 2022, ČMS

Ktorý typ reklamy aktuálne najviac irituje českých susedov?

Výsledky výskumov už dlhodobo poukazujú na presýtenie intenzity reklamných blokov komerčných televízií, postupne stúpa aj presýtenosť reklamy na internete (až 73 %) a sociálnych sieťach (najmä Facebook 52 %, Youtube 61 %).

Zdroj: Češi a reklama 2022, ČMS

Osobný negatívny postoj oslovených respondentov platí najmä pre tie reklamy, ktoré istým spôsobom prerušujú TV programy, sú manipulatívne alebo svojím obsahom cielia na deti. Do pozitívneho svetla radia reklamy s  „poradenskou funkciou“ alebo prijatie reklamy ako súčasť moderného života.

Zdroj: Osobný postoj k reklame, Češi a reklama 2022, ČMS

Aký je z toho záver?

Niekedy je menej viac a skôr než nadmiera výkonnostných kampaní, mnohokrát lepší dojem urobí naozaj kreatívna imidž reklama. Práve kampane na prostriedkoch hromadnej dopravy  sú neprehliadnuteľné, pútavé, zapamätateľné a pre ľudí stále prijateľné.

Ukážka vonkajšej reklamy na MHD, formát Celopolep

Kompletné výsledky výskumu:

https://www.cms-cma.cz/wp-content/uploads/2022/02/CESI-A-REKLAMA-2022-TLAČOVA-SPRAVA.pdf