O MHD reklamu je záujem. Počet realizovaných kampaní vzrástol o 30 %

Reklama na autobusoch, trolejbusoch, električkách sa teší u agentúr a klientov obľube

O MHD reklamu je záujem. Počet kampaní vzrástol o 30 %

Reklama na vozidlách verejnej dopravy si aj v minulom roku udržala svoju pozíciu obľúbeného vonkajšieho média. Hoci sa to v digitálnom veku zdá takmer neuveriteľné, s každým rokom zaznamenávame rastúci záujem klientov o kampane na vozidlách verejnej dopravy. Počet realizovaných kampaní medziročne vzrástol o 30 %, za čo ďakujeme našim klientom a agentúram. Je to predovšetkým váš podiel, vaša práca, vaša značka, ktorá dáva pohyblivým billboardom punc popularity a prestíže.

Formát Mobilboard pre hudobný festival
Celopolep alebo Mobilboard patrí k obľúbeným image formátom

Reklama vo verejnej doprave nie je prežitkom. Naopak, vie zaujať

„Mám radosť, pretože napriek tomu, že súčasný marketing stále intenzívnejšie čelí novým digitálnym výzvam a význam online technológií silnie, klienti a agentúry vo svojom media mixe stále zachovávajú priazeň aj tradičným médiám. Je to pre nás pozitívny impulz, ktorý posilňuje naše odhodlanie a presvedčenie, že „mhd reklama nie je prežitok a má stále vo svojom odbore čo ponúknuť“, potvrdzuje Radmila Pospíšilová, zakladateľka a riaditeľka agentúry MOBILBOARD.

Back Board kampan pre Policia ČR
Kampaň na zadnom čele autobusov využila pre svoj nábor aj Polícia ČR

Media typ, ktorý pomáha zákazníkom ľahšie absorbovať značku

Prezieraví marketéri sú si vedomí, že branding je dôležitý a že iba výkon k úspechu nestačí. Dlhodobé, systematické budovanie brand awarness je totiž alfa aj omega všetkého. Preto pre mnoho veľkých, ale aj menších klientov ponúka optimálne riešenie práve image reklama na vozidlách verejnej dopravy. Výrazné reklamné plochy totiž zaručujú:

  • Dlhodobý účinok – veľkoplošný formát a pohyb dokážu ľahšie upútať pozornosť, reklama, ktorá sa nedá preskočiť/vypnúť
  • Exkluzívne zobrazenie – na rozdiel od internetových display bannerov sa reklama nestratí v záplave ďalších reklám, a teda nehrozí reklamná slepota
  • Geografický presah – regionálna či celorepubliková pôsobnosť na km ďaleko, opakovaný efekt
Reklama Wolt na električke
Reklama na električke pre Wolt

Reklamná inšpirácia, ktorá sa môže hodiť

A pretože bol rok 2022 opäť plodným obdobím realizácií na MHD, prímestských a diaľkových vozidlách, ako už tradične sa s Vami chceme o tie najlepšie kúsky podeliť. Prezrite si ukážky a načerpajte inšpiráciu pre svoje tohtoročné pohyblivé kampane.Top realizácie 2022 v SR a ČR