MHD reklama je šikovný media typ pre nábor študentov

Marketing škôl, alebo premyslený "hon" na uchádzača

MHD reklama je šikovný media typ pre nábor študentov

Ak vynecháme prestížne univerzity a top odbory, preč sú tie časy, kedy boli študijné inštitúcie svedkom abnormálneho pretlaku študentov. Ponuka štúdia na vysokých, stredných a jazykových školách v Čechách a na Slovensku sa totiž postupom času stala rozsiahlejšia a rozmanitejšia, no znižujúci sa populačný vývoj postupne množinu študentov zúžil.

Ideálne riešenie ako osloviť študentov? Premyslený marketing a efektívny reklamný media typ. Čo tak reklama na verejných dopravných prostriedkoch?

Po pracujúcich sú študenti 2. najsilnejšou skupinou cestujúcich v MHD

Dôležité je byť študentom komunikačne blízko a rozumieť im 

Študijné inštitúcie čelia rok čo rok konkurenčnej výzve, v ktorej chcú upevniť svoju silnú pozíciu v rámci vzdelania a zatraktívniť zaujímavú ponuku odborov. Na rad tak prichádza marketing, pokiaľ možno s kreatívnou grafikou a špecifickou rétorikou náborovej kampane, ktorá má potenciálnych záujemcov o štúdium zaujať a presvedčiť o kvalitách školy. Kreatíva je jedna časť, dôležitý je však aj pútavý vizuálny prenos a osobný kontakt! A práve tu nastupuje dilema o voľbe vhodnej reklamnej plochy. A kde trávia študenti najviac času? Predsa na internete a v MHD!

Podiel študentov v MHD

OOH transport viditeľne podporí vašu kampaň a zintenzívni záujem

Autobusy, trolejbusy, električky ponúkajú zaujímavé reklamné plochy, ktoré majú nesporné výhody. Sú výrazné, vysoko vizibilné, v každodennom kontakte s pracujúcimi a študentmi, takže vhodne oslovia rodičov, aj ich ratolesti – potenciálnych záujemcov o štúdium. Že nemáte dostatočný finančný rozpočet? Nevadí! Aj vonkajšia reklama na dopravných prostriedkoch ponúka cenovo dostupné reklamné plochy v exteriéri, interiéri, mestskej či online a digitálne formáty, ktoré Vám pomôžu efektívne naplniť komunikačné ciele v konkrétnom regióne.

Leták A4 Presovska univerzita
Leták A3 pre Univerzitu Prešov

Kombinovať reklamné formáty sa oplatí! Online a MHD reklama sa totiž skvele podporujú

Nevsádzajte všetko len na jednu kartu, kombinujte online s outdoorom ako trebárs s MHD reklamou. Posledné marketingové výskumy totiž potvrdzujú, že vonkajšia reklama (OOH) stimuluje príjemcu komunikácie k vyhľadávaniu a k interakcii na internete. Tak smelo do toho, účinok zásahu s nami je zaručený!

SPŠ strojnícka na formáte Double Poster