Vonkajšia reklama vytvára online aktivitu

Nový výskum ukazuje vzájomné väzby medzi online prostredím a vonkajší reklamou.

Vonkajšia reklama vytvára online aktivitu!

Pozrite sa, s akým novým výskumom prišla česká agentúra. 

Aký veľký vplyv má vonkajšia reklama na chovanie zákazníkov v online prostredí? Agentúra Nielsen Admosphereprichádza s prielomovými výsledkami realizovaného výskumu v minulom roku, vďaka ktorým sa vonkajšia reklama zaradila do rebríčka najefektívnejších médií, ktoré sa významne podieľajú na generovaní aktivity v online prostredí.

Televízna a vonkajšia reklama v skúmanej škále média nosičov vykázala najvyššie hodnoty zaznamenávania a najväčšiu mieru stimulácie pre online vyhľadávanie, z čoho vyplývajú záverečné dátové správy Online Activation Survey.

Celých 79% respondentov si v rámci uplynulého mesiaca vybavuje niektorú z vonkajších reklám. Z toho vyplýva, že OOH reklama predstavuje vizuálne pútavý a rýchlo zapamätateľný mediálny nosič, ktorý rovnako ako online formáty dokáže vovolať následnú interakciu. 

Zdroj: Nielsen Admosphere, výzkum: Online aktivitu spotřebitelů nejefektivněji generuje venkovní reklama

Pokiaľ budeme na vonkajšiu reklamu vnímať s pohľadu samotného  vyhľadávania, potom z viac ako 51% internetovej populácie 18 % opýtaných hľadalo v posledných 6 mesiacoch infomrácie na internete na základe vzhliadnutej OOH reklamy. Dáta monitoringu vykazujú teda 16% podiel vonkajšej reklamy vo vyhľadávaní vyhľadávačov, sociálnych sietí, e-shopoch, čo je oproti podielu reklamných investícií (5 % z cenníkovej ceny reklamy) podiel významne vyšší. Vďaka tomu sa stáva outdoor reklama v rámci online aktivácie nielen efektívnym, ale i relatívne lacným reklamným nástrojom.

Zdroj: Nielsen Admosphere, výzkum: Online aktivitu spotřebitelů nejefektivněji generuje venkovní reklama

Pre reklamné agentúry , ale zrovna pre klientov sa tak úplne mení pohľad na reklamu v outdoore, a to nielen z hľadiska doterajších špekulácii o efektivite a prínosu tohto media typu. Výsledky výskumu sú zreteľným dôkazom dokonalej previazanosti a vzájomnej väzby medzi online prostredím a OOH reklamnými nosičmi.

A v čom spočíva úspech vonkajšej reklamy oproti iným propagačným formátom? V jednoduchej zapamätateľnosti, k čomu prispieva samotné umiestnenie reklamy vo verejnom priestore a výborný dosah.