Znovu potvrdené. Reklama na dopravných prostriedkoch obťažuje ľudí minimálne!

Postoj verejnosti k reklame sa pomaly mení, považujú ju za súčasť moderného životného štýlu.

Reklama na dopravných prostriedkoch obťažuje ľudí minimálne!

Postoj verejnosti k reklame sa pomaly mení. Pozitívne hlasy ju považujú za súčasť ekonomiky a moderného životného štýlu.

MHD reklama obťažuje ľudí minimálne

Výskum Českej marketingovej spoločnosti predstavil najnovšie výsledky merania „presýtenosti reklamy“ a prístupu verejnosti k jednotlivým typom médií. Prieskum ukazuje, že konkrétne reklama umiestnená na dopravných prostriedkoch zvonku, kategoricky obťažuje iba 27 % občanov, zvnútra 24 %. Okrem reklamy v mieste predaja, ktorá je verejnosťou považovaná za najmenej obťažujúcu, viď 13-35 %, reklama v MHD má v niektorých oblastiach veľmi podobné hodnoty.

Presýtenie reklamou
Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi má negatívny postoj k reklame na vozidlách verejnej dopravy klesajúcu tendenciu. To je skvelá správa a impulz k použitiu tohto média pre kampaň vašej značky!

Spoločenská zodpovednosť reklamy
Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o.

A ku ktorému druhu reklamy sa stavia verejnosť najodmietavejšie? Najhoršie dopadli prerušované reklamné bloky na komerčných staniciach, ktoré negatívne vníma až 79 % občanov, potom reklama na internete 65 % a reklama na sociálnych sieťach YouTube 54 % a Facebook 48 %.

Pribúda stále viac ľudí, ktorí s ňou do istej miery sympatizujú

Všeobecne sa postoj verejnosti k reklame mení, pribúda stále viac ľudí, ktorí s ňou do istej miery sympatizujú, tolerujú ju a uznávajú ju ako prostriedok na podporu ekonomiky a súčasť procesu nákupu spotrebiteľa. Svedčí o tom 12% medziročný nárast nákupného správania realizovaného na základe reklamného oslovenia, najmä pri nákupe potravín, kozmetiky, drogérie, elektroniky a spotrebičov.

Segmentácia postojov k reklame
Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o.

Reklama sa týmto stáva užitočným nástrojom, ktorý kupujúcim pomáha pri výbere tovaru.

Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Studie: Češi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o. Vydáno 20.02.2020. Dostupné na: https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/studie–cesi-a-reklama-2020__s288x15027.html