Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019

Zaujíma nás pohľad odborových kapacít.

Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019

Zaujíma nás pohľad odborových kapacít, poznatky a skúsenosti z oblasti médií, reklamy a marketingu v čase mediálnych premien, v čase, keď všetko riadi zákazník.

Médiá sú hnacím motorom biznisu, ale smer značiek udáva zákazník. Ako v tomto prípade smerovať svoj brand? Aké transformácie v komunikácii prináša tieto zmeny a aký zásadný prerod v reklame prichádza so silou internetu?
Odpovede na tieto kľúčové témy sme hľadali na tohtoročnej konferencii FORUM MEDIA 2019 v Prahe.
Odborné výstupy zahraničných i tuzemských expertov sa stávajú vodítkom a inšpiráciou pre ďalší vývoj a smerovanie našej činnosti a reklamnej profesie vôbec. Ako vo vzťahu k trhu, tak aj vo vzťahu ku klientom.

Niektoré zaujímavé postrehy a tipy rečníkov stáli určite za to, tak si to pekne zrekapitulujme.

  • Poslúchli sme si smer a vývoj PR, jeho odklon od tradičných princípov.
  • Dozvedeli sme sa, ako sa vyvíja kreatívna tvorba reklamných agentúr v čase, keď je reklama riadená zákazníkom.
  • Pripomenuli sme si nutnosť personalizácie v biznis komunikácii.
  • Inšpirovali sme sa dobre premysleným a vytvoreným obsahom v rámci budovania vzťahov, zákazníckej lojality a obchodu.
  • Zaujal nás legislatívny vývoj reklamného priemyslu vo vzťahu k zahraničiu, jeho zásadné odlišnosti a obmedzenia.
  • Nechýbala previazanosť tradičných médií s novými a očakávanými trendmi ako blockchainy, herný priemysel ai.
  • Real-time marketing, ďalší fenomén doby, jeho prínos i riziká. Zaujímavé príklady veľkých hráčov ako možno efektívne, ale aj kontraproduktívne doručiť obsah v kontexte s konkrétnou udalosťou, za využitia špecifických komunikačných kanálov.

A čo viac! Okrem užitočných informácií sme dostali príležitosť užiť si svoje 2 minúty slávy na titulnej strane časopisu MAM, a to sa hneď tak niekomu nepošťastí!