Výskumné dáta za pohyblivé reklamné formáty na vozidlách MHD sú zverejnené!

Oficiálne sme predstavili výstupy z realizovaného “Výskumu účinnosti vonkajšej reklamy na vozidlách MHD”.

Výskumné dáta za pohyblivé reklamné formáty na vozidlách MHD sú zverejnené!

Tlačová konferencia MOBILBOARD v Prahe úspešne realizovaná.
 
Oficiálne boli mediálnemu trhu predstavené  výstupy z realizovaného “Výskumu účinnosti vonkajšej reklamy na vozidlách MHD”.

Výskum účinnosti vonkajšej reklamy

Zástupcovia mediálnych agentúr, asociácií a novinárov z Česka a Slovenska sa mohli zoznámiť s priebehom celého výskumu. Metodiku zberu dát predstavil Ing. Tomáš Matras Ph.D. zo spoločnosti CZECH Consult s.r.o.
Mediálne hodnoty získané z merania okomentoval pán Tomáš Bičík zo spoločnosti Nielsen Admosphere, a.s. Mediálne ukazovatele v podobe počtu Impresií, Reach, OTS a CPT budú teraz môcť agentúry a zadávatelia využívať pri plánovaní svojho mediamixu kampane.

MOBILBOARD v minulom roku venoval veľa úsilia k zaisteniu podkladov pre tento výskumný projekt. Rád by týmto odkázal trhu, že OOH nie sú iba billboardy, ale aj reklama na vozidlách verejnej dopravy, ktorá je teraz plnohodnotným médiom s dátami.
 
Transport sa teší na veľké značky!