Vďaka, že idete s nami!

MOBILBOARD PF 2020.

Vďaka, že idete s nami

PF 2020. Ďakujeme, že idete s nami,
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Veľa pohody, lásky a zdravia,
nech Vás ten budúci rok naplno BAVÍ.
Nech sa dá do pohybu pozitívnym smerom,
v živote, v práci i vo svete kampaní,
to Vám zo srdca prajeme za celý náš tím.


Ďakujeme, že idete s nami,
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

MOBILBOARD
Váš dodávateľ pohyblivej reklamy