Uskutočnila sa konferencia „Chytrá a zdravá mestská verejná doprava‟

Ako zvýšiť počet cestujúcich a ďalšie témy odhalil tretí ročník medzinárodnej konferencie, ktorú sme tento rok navštívili.

Uskutočnila sa konferencia „Chytrá a zdravá mestská verejná doprava‟

Zúčastnili sme sa tretieho ročníka medzinárodnej konferencie Chytrá a zdravá mestská verejná doprava, ktorá sa uskutočnila 21. – 22.4.2015 v Plzni. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bola problematika smerujúca k zvýšeniu počtu cestujúcich v MHD.

Kroky, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu používania MHD boli spomenuté napr. tieto: jednotný systém mobility – jednotný cestovný lístok na všetky druhy dopravy v mestách, zdieľanie áut – car sharing, podpora cyklistiky v mestách, rozvoj elektronického odbavovacieho systému. Výrobcovia autobusov  sa zameriavajú na elektrobusy a vozidlá s batériovým pohonom, zvýšením komfortu v nových vozidlách, kde je Wi-Fi, klimatizácia a pohodlie už samozrejmosťou.

Záverom sa riešil marketing dopravných podnikov a zaistenie dlhodobej stratégie komunikácie s verejnosťou. Tu musia naši slovenskí a českí dopravcovia urobiť ešte veľký kus práce, aby sa vyrovnali vyspelým štátom.

Práve takéto konferencie by mohli prispieť k tomu, aby sa tak stalo čo najskôr. Uvidíme, ako sa bude meniť úloha reklamy v spleti rôznorodých záujmov dopravcov a ich zriaďovateľov.
Tu je podrobná reportáž dopravného portálu.