Taktiež z tohtoročného Duhového paprsku sme si priviezli ocenenie!

Na veľtrhu Reklama & Polygraf sme si tento rok vyzdvihli ďalšie ocenenie.

Taktiež z tohtoročného Duhového paprsku sme si priviezli ocenenie!

13.5.2015 sme si v Prahe na veľtrhu Reklama & Polygraf vyzdvihli ocenenie za nomináciu prihlásenie práce „Náborový autobus Českej sporiteľne“. Súťaže Duhový paprsek sa zúčastňujeme každoročne a sme potešení, že sú naše realizácie v rámci MOBILNEJ REKLAMY stále na prvých miestach.

V tomto roku sme za najviac kreatívne považovali Celopolep autobusu – náborová kampaň Českej sporiteľne.

V čom spočíva zaujímavosť riešenia?

Jedná sa o zaujímavé poňatie náborovej kampane v mestách Pardubice a Prostějov. Netradične riešená myšlienka náboru nových zamestnancov priniesla pozitívne ohlasy. Osloviť cestujúcich MHD, ktorí cestujú do práce ponukou novej práce je ideálne spojenie. Autobus ako nosič reklamy splnil svoje poslanie taktiež ako personálna inzertná plocha.
Grafika využíva celú plochu karosérie autobusu vrátane okenných plôch, ktoré sú riešené okennou perforovanou fóliou.