Spustili sme kampaň pre všetkých hrdinov dneška

Ďakovná kampaň pre aktuálne najviac skúšané odvetvia a povolania.

Spustili sme kampaň pre všetkých hrdinov dneška

V reakcii na šíriacu sa pandémiu COVID-19 a komplikácie s tým spojené sme odštartovali vlastnú kampaň pod názvom „Hrdinovia dneška, ktorí idú na maximum“, ktorú môžete v týchto dňoch vidieť na pražskej LED obrazovke, na ulici Národní.

Kampaňou sme chceli vyjadriť našu podporu aktuálne najviac skúšaným a vyťaženým profesiám, ktoré každodenne čelia neľahkým výzvam a vynakladajú maximálne úsilie pre zaistenie chodu základných potrieb nás všetkých. A poďakovanie je v tejto chvíli to najmenej, čo každý z nás môže urobiť.

Veríme, že vizuál väčšinu verejnosti v pozitívnom zmysle slova psychicky podporí, ale taktiež podpichne k solidarite a vzájomnej ohľaduplnosti. A to nie len vo vzťahu k týmto hrdinom, ale taktiež k všetkým ostatným.

Vývojom situácie dostávajú outdoorové i digitálne médiá iný rozmer a nový priestor pre sprostredkovanie obsahu osvetového charakteru, čím zvyšujú svoju dôležitosť, čoby komunikačné nástroje.