Sme členom Združenia dopravcov na Slovensku

MOBILBOARD sa stal oficiálnym členom "Združenia prevádzkovatelov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciach SR".

Sme členom Združenia dopravcov na Slovensku

V týchto dňoch bola naša spoločnosť MOBILBOARD prijatá za člena Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR. Táto spolupráca nám prinesie bližšie kontakty na dopravcov a pomôže spoznať ich potreby a záujmy v doprave. Na spoločnom stretnutí môžeme informovať o nových trendoch v reklame a potrebe nových mediálnych formátov.

Mediálne zastúpenie dopravcov v reklamnej činnosti

Naša spoločnosť od roku 2013 prevádzkuje mediálne zastúpenie, zaisťujúce ponuky dopravcov v rámci SR pod jednotným názvom MOBILBOARD Transport Network.

Účelom tohoto mediálneho zastúpenia je vytvorenie strategického partnerstva dopravcov v mediálnej oblasti, získanie výhodnejšieho postavenia na mediálnom trhu v konkurencii s ostatnými mediatypmi a zvýšenie objemu reklamných zákaziek pre transport.

Klientom týmto ponúkame ucelenú ponuku produktov za sieťové ceny. Vytvorením špeciálnych balíčkov služieb cielených na konkrétne cieľové skupiny spotrebiteľov zistíme efektivitu vynaložených prostriedkov, úsporné a ekonomické riešenie nákupu v rámci celorepublikových ale aj lokálnych kampaní.

Vstúpenie do Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb na Slovensku je ďalším vyústením profesionálneho pôsobenia MOBILBOARD s.r.o. na reklamnom trhu.