Slovenskej kampane MOBILBOARD v žiari „Duhového paprsku“

Prihlásenie sa do súťaže o najlepšiu signmakingovú kampaň prinieslo svoje ovocie.

Slovenskej kampane MOBILBOARD v žiari Duhového paprsku.

Súťaž Duhový paprsek organizovaná vrámci veľtrhu Reklama & Polygraf, je už tradičným súbojom agentúr o najlepšiu signmakingovú kampaň. Je vždy skvelou príležitosťou, ako sa s verejnosťou podeliť o zaujímavé plody našej práce. Minuloročná realizácia dvoch vskutku kreatívne poňatých a nápaditých kampaní pre slovenských zadávateľov nám nedala „spať“ a prinútila nás k prihláseniu týchto slovenských reklamných skvostov do súťažného boja.

A ani tentoraz MOBILBOARD neprišiel skrátka

Odmenou za prácu a snahu o skutočne kreatívne riešenie kampaní v pohyblivej reklame sa nám stala krásna nominácia a ocenenie v kategórii mobilná reklama, ktorá mierila ku slovenským kolegom. Je skvelé, že aj v digitálnej dobe má outodoor reklama v transporte svoje významné miesto, predstavuje stále atraktívny a efektívny formát pre zviditeľnenie značky / produktu a neustále posúva vpred svoje hranice propagácie.

Tešíme sa na realizáciu ďalších nápaditých kampaní, ktoré opäť budeme môcť hrdo zaradiť medzi súťažných adeptov! S vďakou ideme ďalej.

A ako vyzerali naši nominovaní favoriti?

1) Kampaň HAUS na podporu regionálnej predajne
     Polep vozidla trolejbusu MHD s prilbami pre cestujúcich, 3-9/2018

Na linkách MHD v meste Prešov bola realizovaná netradičná kampaň pre zadávateľa HAUS Seman, predajňu železiarstva, farieb a domácich potrieb. Jednalo sa o celopolep krátkeho trolejbusu s využitím okennej grafiky v tvare prilieb. Nápaditý motív s prilbami na hlavách sediacich ľudí urobil z cestujúcich aspoň na chvíľu ozajstných remeselníkov.

Pohyblivá reklama v kombinácii s týmto kreatívnym nápadom a súčasne súťažou obstarávateľa o najlepšiu fotografiu s trolejbusom, je ideálnym riešením podpory predaja v regióne.

2) Názov: Celoplošná kampaň s reťazou
    Kĺbový trolejbus je zviazaný reťazou znázorňujúcou dlhy, 11/2018

Motív znázorňuje ťaživosť dlhov, ktorými sú ľudia zviazaní ako v reťaziach. Zadávateľom je spoločnosť zaoberajúca sa oddlžením osôb. Výsledok je veľmi pôsobivý, najmä celá plocha kĺbového trolejbusu je najväčšou reklamnou plochou v danom meste. Žltý podklad je v úplnom kontraste s farbami MHD, preto je kreatívne veľmi dobre zacielená na osoby v regióne.