Leták A4 – Električka

Klasická reklamná plocha pre krátkodobé akcie. Leták A4 Električka je na výšku umiestnený v interiéri vozidla. Maximálny zásah na cestujúcich vo vnútri električky. Finančne prívetivá reklama pre realizáciu letákových kampaní.

Inštaláciu reklamy Leták A4 Električka realizujeme na všetkých typoch vozidiel. Reklamu na električkách je možné špecifikovať ako exkluzívnu pohyblivú plochu v centrách miest. Veľký zásah vnútri mesta, kde chýbajú statické nosiče. Električkové linky prepravia milióny cestujúcich denne.

Tento formát je možné realizovať na električkách, autobusoch, aj trolejbusoch, podľa špecifík vo vybraných lokalitách. Cena reklamnej plochy sa v jednotlivých krajoch líši. Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytia vo zvolenej lokalite nás prosím kontaktujte.

Parametre

Rozmer (cm) 21 x 29,7
Typ kampane krátkodobá od 14 dní

Dostupné lokality