Pre takmer 40 % Čechov je reklama impulzom k nákupu

Reklama zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní o nákupe

Pre takmer 40 % Čechov je reklama impulzom k nákupu

Česká marketingová spoločnosť v spolupráci s ppm factum research predstavila tento rok 30. ročník tradičného prieskumu Česi a reklama. Skvelá správa pre reklamný priemysel, 38 % Čechov priznáva, že nakupuje na základe reklamy.

Reklama, hnacia sila nákupného správania

Dlhodobý prieskum od roku 1994 zaznamenáva podiel ľudí, ktorí uviedli, že nakupujú na základe reklamy. Celkovo 35 % z nich hľadá pomoc v reklame pri svojich nákupných rozhodnutiach. Ide najmä o vekovú skupinu do 30 rokov. Z údajov vyplýva, že ženy a mladší ľudia častejšie nakupujú na základe reklamy. Spomedzi sortimentov, ktoré ovplyvňujú správanie spotrebiteľov na základe reklamy, sú najdôležitejšie potraviny, nápoje, elektronika, liečivá a kozmetika.

Nákupy na základe reklamy, 1994-2023

Nákupy na základe reklamy, 1994-2023, zdroj: Česká marketingová spoločnosť, ppm factum
Nákupy na základe reklamy, 1994-2023, zdroj: Česká marketingová spoločnosť, ppm factum

Ktorým médiám sú ľudia vystavení príliš intenzívne? Televízia a internet vedú

Ľudia opäť vnímajú najvyššiu mieru presýtenia reklamou v komerčnej televízii, ktorá podľa tohtoročnej vlny výskumu stúpla na 80 %. Ženy a staršie vekové skupiny majú väčšiu tendenciu nakupovať na základe televíznej reklamy, pričom starší ľudia častejšie využívajú letáky.

Naopak, prekvapujúci pokles intenzity reklamy bol tento rok zaznamenaný na internete a sociálnych sieťach, hoci údaje o nasýtení sa stále pohybujú od 39 % do 54 % u sociálnych sietí a dokonca až 69 % v prípade internetu.

Tradičná vonkajšia reklama, ako sú billboardy a plagáty, obťažuje 43 % ľudí.

Miesto predaja, ochutnávka a prezentácie sú naopak vo všeobecnosti vnímané pozitívne, pričom 37 % respondentov vo vekovej skupine 30-45 rokov (48 %) využíva propagačné materiály v mieste predaja. Takmer štvrtina respondentov by dokonca privítala ich zvýšenie.


Presýtenie reklamou, 1994-2023, zdroj: Česká marketingová spoločnosť, ppm factum

Ako si reklama vo verejnej doprave stojí z hľadiska presýtenia?

Z dlhodobého hľadiska sa, po reklame v mieste predaja, reklame vo verejnej doprave naďalej darí. Medziročne je na rovnakej úrovni. Iba 30 % respondentov vníma presýtenosť vonkajšou reklamou na dopravných prostriedkoch, pričom 54 % považuje úroveň jej intenzity za primeranú. Reklamu vo vnútri vozidiel považuje za nadmernú 28 % respondentov, zatiaľ čo 53 % považuje vnútornú reklamu na vozidlách MHD za prijateľnú.

Celopolep električky pre Datart
MHD reklama na električke pre Datart, zdroj: MOBILBOARD

Postoje verejnosti k úlohe reklamy v spoločnosti sa líšia

Česi majú ambivalentný názor na úlohu reklamy a jej prínos pre spoločnosť. Zatiaľ čo časť ľudí uznáva jej význam, ale vníma aj niektoré negatívne účinky, zvýšil sa podiel tých, ktorí uznávajú jej význam pre ekonomiku a považujú ju za súčasť moderného života. 

Aké vlastnosti očakávajú Česi od reklamy?

V celom prieskume jednoznačne vedie pravdivosť, ktorú tento rok 85 % respondentov označilo za veľmi alebo skôr dôležitú vlastnosť. Mladí ľudia (16-29 rokov) sa viac prikláňajú k dôveryhodnosti, staršia generácia poukazuje na etiku a slušnosť v reklame, ženy častejšie preferujú reklamu bez násilia a vulgárnosti.

Prečo je reklama na verejnú dopravu stále skvelým a pre verejnosť prijateľným mediálnym typom?

– Dokáže zaujať, ale zároveň nikoho neruší pri sledovaní programu alebo obsahu.

– Aj keď sa nedá vypnúť, čo je pre zadávateľov reklamy veľmi praktická vlastnosť, neobťažuje a nevnucuje sa.

– Cestujúcim neservíruje príliš veľa reklám naraz, pretože vonkajšie plochy spravidla pojmú jednu kampaň, a tak nevytvára reklamný smog, okrem toho mení svoju polohu.

– Môže byť farebná a kreatívna, ale nie je rušivá.

– Na rozdiel od štandardnej billbordovej reklamy nepodlieha vandalizmu, takže si stále zachováva peknú „tvár“.

– Na rozdiel od výkonnostnej online reklamy príjemcu nesleduje a ponecháva jej v anonymite.

Zdroje:

https://www.radiotv.cz/p_aktuality/vyzkum-cesi-a-reklama-2023-40-cechu-nakupuje-na-zaklade-reklamy/

https://www.mediaguru.cz/clanky/2023/02/cesi-a-reklama-podle-reklamy-nakupuje-temer-40-lidi/