PF 2018 – ďakujeme!

Priania pre všetkých zákazníkov a klientov MOBILBOARD.

PF 2018 – ďakujeme!

V budúcom roku už budeme naozaj „starí“ – sme na trhu už 15 rokov…
Prijmite naše retro prianie ako pozvánku na ďalšiu jazdu s nami!

Veľa zdravia a pohody praje MOBILBOARD.