Produktové kampane

Back Board na autobuse pre značku Velux

Využitie diaľkových autobusov pre produktovú zľavovú akciu.

Double Poster pre PreSpánok

Regionálna zľavová kampaň.

Mobilboard pre klienta Stormware

Propagácia účtovného programu Pohoda.