Personálne kampane

Leták A3 v autobuse pre Costa Coffee

Náborová regionálna kampaň pre kaviarenský reťazec.

MB Poster 120 x 30 cm na autobuse pre Amazon

Náborová kampaň pre logistické centrum.

Zadné okno na autobuse pre PMB Slovakia

Personálna kampaň pre výrobcu vodičov a káblových zväzkov.