Otváracie kampane

Mobilboard pre Primark

Otváracia kampaň na autobusoch pre reťazec Primark.

MB Poster na autobusu pre Mall

Regionálna otváracia kampaň novej predajne.

QS fólia pre Half Price

Image kampaň pre nákupné centrum.