Otváracie kampane

Celopolep autobusu pre OC Zemplín

Kampaň pre obchodné centrum.

MB Poster na autobusu pre Mall

Regionálna otváracia kampaň novej predajne.

Celopolep na autobuse pre značku Hej

Regionálne reklama pre podporu konkrétnej predajne.