Nájdite mediálnu inšpiráciu v MHD reklame od MOBILBOARD

Top image kampane 2021 na autobusoch, trolejbusoch, električkách

Nájdite mediálnu inšpiráciu v MHD reklame od MOBILBOARD

V MOBILBOARD realizujeme vonkajšiu reklamu na verejných dopravných prostriedkoch s nadšením a odhodlaním, pretože ten vizuálny výsledok na veľkých reklamných plochách vždy stojí za to!

Napriek pretrvávajúcej pandémii a zložitým podmienkam na Slovensku aj v Čechách prial predošlý rok krásnym brand kampaniam, na ktoré sme veľmi pyšní a veríme, že nemenej aj samotní zadávatelia.

Vybrali sme pre Vás tie najlepšie top realizácie, ktoré demonštrujú, ako efektívne vie reklama na MHD, na prímestskej a diaľkovej doprave regionálne či plošne podporiť a posilniť imidž značky, produktu alebo konkrétnej firmy.

Nech sú Vám tieto kampane príjemnou inšpiráciou aj pre tento rok a tešíme sa na ďalšie Vaše nové, úžasné reklamy!

Top realizácie 2021 na Slovensku

Top realizácie 2021 v Čechách