MOBILBOARD testuje záujem o Wi-Fi v MHD Praha

Službu pre cestujúcich, dopravcov i marketing komunikuje na autobusoch

MOBILBOARD testuje záujem o Wi-Fi v MHD Praha

Službu pre cestujúcich, dopravcov i marketing komunikuje na autobusoch

MOBILBOARD, najväčší dodávateľ vonkajšej reklamy na prostriedkoch hromadnej dopravy na Slovensku a Českej republike, a tiež dlhoročný priekopník Wi-Fi reklamy v MHD, od januára spustil pilotný projekt „Jedu zadarmo na Wi-Fine“. V spolupráci s popredným telekomunikačným operátorom – Nordic Telecom sponzoruje verejnú Wi-Fi vo vybraných vozidlách Pražskej integrovanej dopravy (PID) a testuje tak záujem cestujúcich o bezplatný internet. Praha je totiž jedným z mála Smart City miest, ktoré Wi-Fi v hromadnej doprave nevyužíva.

Wi-Fi v doprave funguje informačne aj marketingovo

Bezplatný internet je trend súčasnej doby a užitočný benefit, ktorý ponúka cestujúcim digitálnu nezávislosť a výrazne šetrí ich mobilné dáta. Samotnému dopravcovi umožňuje byť informačne flexibilný a vďaka nástroju Wi-Fi reklama tiež byť marketingovo aktívny. Hoci je v zahraničí Wi-Fi vo verejnej doprave bežný trend modernej doby, v niektorých mestách ČR a SR stále nemá svoj potenciál zďaleka vyčerpaný.

Zelenofialová kampaň na autobusoch v Prahe vozí Wi-Fi ZADARMO

Za pomoci vlastnej MHD reklamy vo výraznej zelenofialovej farbe, ktorá ide na desiatich autobusoch pražskej hromadnej dopravy, komunikuje cestujúcim službu Wi-Fi ZADARMO. Exteriérové ​​a interiérové ​​reklamné formáty ako Zadné okno, QS fólia, City Board alebo samolepky na sedadlách nabáda pasažierov k bezplatnému pripojeniu sa vo vozidlách a k vyplneniu krátkej ankety. Komunikačne je kampaň podporená aj online prvkami ako informačná microsite „Jedu zadarmo na Wi-Fine“, QR kódom a hastagom #chciwifivmhd.

MHD kampan Jedu zadarmo na Wi-Fine

Ukážka MOBILBOARD kampane na MHD ,,Jedu zadarmo na Wi-Fine“

S dĺžkou kampane počet pripojených cestujúcich rastie

Bezplatné pripojenie k Wi-Fi v autobusoch využilo celkom 9 291 užívateľov, čo zodpovedá celorepublikovému priemeru miest, kde je Wi-Fi využívaná dlhodobo. A napriek tomu, že verejná doprava v Prahe poskytuje vozový park rádovo tisíc autobusov a 10 z nich je iba zlomkom, si WIFI dokázala nájsť svojich záujemcov.

Zaujímavosťou je dĺžka pripojenia k bezplatnej Wi-Fi free. Na MHD linkách je počet pripojení  Wi-Fi väčší, avšak pasažieri strávia na internete kratšiu dobu. Na medzimestských linkách je to opačne, menší počet pripojených cestujúcich zotrváva na internete dlhšiu dobu.

Spotreba mobilných dát na SIM je teda v priemere rovnaká – od 6 GB do 30 GB za mesiac.

Kampaň Nordic Telecom na formátu Zadní okno
Kampaň na autobusoch pre Nordic Telecom, formát Zadné okno

Kto sú používatelia internetu v MHD?

Wi-Fi pripojenie v autobusoch využívajú o 4-8 % viac ženy ako muži.

Najväčšie percento užívateľov internetu v MHD sú cestujúci vo veku 35-44 rokov a ďalej 45-55 rokov, teda skupina ekonomicky a pracovne činných.

Zaujímavá je aj skupina starších cestujúcich vo veku 64+, ktorá tvorí 9 % z celkového počtu.

Wi-Fi reklama vykazuje vysokú mieru konverzie

Jedným z cieľov kampane je okrem monitoringu počtu pripojených získať postoj cestujúcich k službe verejnej Wi-Fi. K tomu projekt využíva formát Wi-Fi reklama. Jednoduchý digitálny nástroj, ktorý cestujúcim po pripojení k voľnej Wi-Fi sieti v autobuse zobrazí uvítaciu stránku. Tú si zobrazilo 4 395 užívateľov. Táto stránka slúži ako rázcestník do konverzného cieľa, teda na informačnej microsite a ankete.

Prekliknutie na tlačidlo s možnosťou viacerých informácií vykonalo 1 415 užívateľov, čo je 32 %. Ide o marketingovo o veľmi zaujímavý údaj, ktorý presahuje účinnosť iných online nástrojov, napríklad štandardných internetových bannerov.

Z informačnej stránky „Jedu zadarmo na Wi-Fine“ prešlo do ankety 798 osôb, 50 % z nich vyplnilo a odoslalo anketový dotazník, t. j. 398 osôb. Takto vysoký konverzný pomer bol neočakávaný a svedčí o záujme cestujúcich o informácie k novinkám v MHD.

97 % respondentov v ankete uviedlo, že Wi-Fi v MHDčku využíva

Kampaň využíva okrem tradičných marketingových nástrojov aj anketu. Kvantitatívnou metódou zberu dát cez google formulár sú cestujúci oslovení jednou otázkou a s voľbou jednej odpovede z piatich možných. Dotazník má priniesť spätnú väzbu cestujúcich na Wi-Fi free a zistiť ich prejavený záujem o internet vo verejnej doprave.

MOBILBOARD Výsledky ankety Wi-Fi v MHDéčku

Zdroj: MOBILBOARD anketa Chcete v MHDčku Wi-Fi zadarmo, n=798

Z doterajších výsledkov vyplýva, že drvivá väčšina pasažierov považuje verejnú Wi-Fi za užitočný benefit, ktorý sami často využívajú (32,70 %), ktorý používajú na naplnenie potreby byť neustále online (29,90 %) a ktorý vnímajú ako prostriedok na úsporu vlastných mobilných dát (24,60 %). Iba 3 % (12 osôb z 398) sa vyslovilo voči bezplatnému internetu negatívne, a to z dôvodu zlých skúseností z minulosti.

Z predbežných dát je zrejmé, že Wi-Fi stále patrí u cestujúcich k vyhľadávanej službe, ktorá si aj napriek nárastu neobmedzených dátových taríf od operátorov nájde svojich užívateľov. Služba internetu patrí ku skvelým nástrojom, ako zatraktívniť záujem o využívanie verejnej dopravy.