MOBILBOARD má ďalšiu akvizíciu v Stredných Čechách

Celkovo 630 reklamných autobusov.

MOBILBOARD má ďalšiu akvizíciu v Stredných Čechách

Včerajší deň bol pre nás opäť prelomový. Po niekoľkomesačnom vyjednávaní sa podarilo uzavrieť dlhodobú outsourcingovú zmluvu na zabezpečenie reklamných služieb s významným dopravcom ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. pre 400 autobusov.

Celkovo 630 autobusov exkluzívne v oblasti Prahy a Stredných Čiech

V Stredných Čechách sa teda onedlho objavia na vozidlách prímestskej, MHD a diaľkovej dopravy všetky naše sieťové formáty ako Mobilboard, Back Board, MB Postery, či nové formáty na exteriéri a interiéri vozidiel.

Autobusy dopravcu zaistia pokrytie Berounska, Pŕíbramska, Hořovicka, Dobříšska, Sedlčanska a Domažlicka. Veľmi zaujímavý je región Mladej Boleslavi, kde prímestské linky nahradia reklamu na MHD, ktorá teraz na novo zakúpených vozidlách mestského dopravného podniku nie je možná.

Súčasťou reklamnej ponuky sú aj linky MHD a PID z prevádzkarne Praha Stodůlky. Tieto linky doplnia zabezpečenie plošného pokrytia Prahy, kde MOBILBOARD už od roku 2018 prevádzkuje reklamu na 230 vozidlách dopravcu ARRIVA CITY s. r. o.

Reklamovo sú veľmi zaujímavé diaľkové a medzimestské spoje smerom na Prahu, kde budú vo veľkej miere využívané zadné čelá autobusov s cielením na motoristov na týchto trasách.

MOBILBOARD týmto opäť posilnil svoju pozíciu na reklamnom trhu a spoločne so Slovenskom teraz exkluzívne zastupuje vyše 1300 vozidiel verejnej dopravy. V minulom roku oslávil 15 rokov na trhu a dlhodobo sa špecializuje na reklamné médiá v segmente transportu, vrátane Wi-Fi reklamy.

Ostatné regióny a dopravcov má samozrejme tiež v ponuke  na základe dlhodobých rámcových zmlúv na reklamné formáty.