MHD Žilina – náhradné pokrytie

Reklamné kampane v meste Žilina vieme zabezpečiť aj napriek obmedzeniu MHD

MHD Žilina – náhradné pokrytie

Reklamné kampane v meste Žilina vieme zabezpečiť aj napriek obmedzeniu MHD

V minulom roku sa vedenie DP Žilina rozhodlo pre zastavenie prevádzky reklamy na vozidlách MHD. Okamžite sme reagovali a obmedzenie zabezpečujeme náhradným spôsobom.

Autobusy prímestskej dopravy plnohodnotne zastupujú vozy MHD v pokrytí mesta a trás:

  • Trasy liniek PAD jazdia po rovnakých uliciach mesta s tým, že PAD autobus má predĺžené linky do 9 max. 50 km za mesto.
  • Autobusy PAD majú dlhšiu dennú premávku – vychádzajú o 5.00 hod. a vracajú sa o 23.00 hod.
  • Na linke v rámci turnusov majú vysokú frekvenciu otočiek.
  • Mesto pokrýva 250 autobusov na 36 linkách.
Ukážka reklamy na autobusoch PAD v Žilině, formát Back Side pre klienta Datart

Pre zásah produktívnej vekovej skupiny, ktorá cestuje za pracou, odporúčame formáty na vozidlách PAD, pretože v prevádzke MHD cestuje väčší podiel vekovej skupiny 60 + (až 13%). Pohyblivá reklama poskytuje vysokú frekvenciu zásahu – stretávame ju niekoľko krát za deň, týždeň, mesiac.