Médiá si všimla nášho výskumu!

Mediálne hodnoty využívané v praxi a čísla o predpokladanom zásahu za kampane pomáhajú klientom pri plánovaní mediamixu.

Médiá si všimla nášho výskumu!

V apríli sme oficiálne predstavili výskumné dáta za pohyblivé reklamné formáty na vozidlách MHD. Teraz sú už mediálne hodnoty využívané v praxi a čísla o predpokladanom zásahu za kampane pomáhajú klientom pri plánovaní a výbere efektívneho mediamixu.

„Výskum účinnosti vonkajšej reklamy na vozidlách MHD“ je ojedinelý projekt, ktorý zatiaľ nebol realizovaný a všimli si ho tiež české a slovenské médiá.

Strategie Slovensko:
http://strategie.hnonline.sk/marketing/968248-reklama-na-verejnej-doprave-ma-medialne-data
 
Marketing Sales Media: 
http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/data/pohybliva-reklama-ma-vlastni-data-vyzkum-za-cely-trh-s-ooh-reklamou-zatim-chybi_428402.html
 
Mediaguru:
https://www.mediaguru.cz/2017/05/vyzkum-zmeril-reklamu-na-vozech-mhd/
 
Marketing&Media:
http://mam.ihned.cz/c1-65713320-mobilboard-zkouma-ucinnost-venkovni-reklamy-na-verejnych-dopravnich-prostredcich
 
Bus portal:
http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=13753
 
ČS Dopravák:
http://www.cs-dopravak.cz/zpravy/2017/5/18/ocenn-pro-reklamn-kampa-na-vozidlech-mhd