Leto v plnom prúde

S vybranými formátmi podporujeme brand a zvyšujeme návštevnosť.

Leto v plnom prúde

V priebehu leta už tradične prostredníctvom našich formátov Mobilboard, Back Board, MB Poster A2 a novým formátom Square realizujeme reklamnú kampaň na zvýšenie návštevnosti termálneho parku – THERMALPARK Dunajská Streda.

Vzájomným prepojením formátom sme v maximálnej miere zasiahli cieľovú skupinu v krajoch, mestách… s merateľným výsledkom po ukončení kampane.