Konferencia „Múdra & zdravá doprava v mestách“

Boli sme na medzinárodnej konferencii o doprave v Plzni!

Konferencia „Múdra & zdravá doprava v mestách“

Zaujímame sa nielen o reklamu, ale samozrejme aj o to, čo sa deje vo verejnej doprave všeobecne.

Vieme čo sa deje vo svete

Tohtoročný 5. ročník medzinárodnej konferencie priniesol informácie o budúcnosti verejnej dopravy, ako budovať preferencie vozidlám MHD v mestách, a dlhodobo sa zaoberá tým, ako prilákať nových cestujúcich do MHD.

Pekné prípadové štúdie z hľadiska marketingu predstavilo mesto Zurych, Klagenfurt a Freiburg. Zaujímavé bolo prestavenie kampane „Necestuješ na čierno?“ s cielením na čiernych pasažierov.
 
Najviac si dopravcovia lámu hlavu nad tým, ako na jednu ulicu vtesnať vozidlá, chodcov a bicykle. Ako možno všetko skombinovat tak, aby všetky druhy dopravy existovali vedľa seba a zároveň sa vzájomne dopĺňali? Bude pre všetkých dosť priestoru, aby si nezavadzali?
 
Pre nás – z hľadiska reklamy je dôležité, že na uliciach bude stále viac nových a krásnych vozidiel s komfortným vybavením pre cestujúcich, vrátane Wi-Fi a ďalších vymožeností.