FUNFÓN pre študentov!

Študetnská kampaň pre telefónneho operátora.

FUNFÓN pre študentov!

Mesiac apríl so sebou priniesol jedinečnú reklamnú kampaň FUNFÓN cielenú hlavne na študentov.

Až do 4.5.2014 bude umiestnená na vozidlách MHD k vybraným vysokým školám. Možno práve vo vašom meste uvidíte Mobilboard, alebo obojstranný leták A3. 🙂

Ukážka na formáte A3
Ukážka na formáte Mobilboard