Emócie v MOBILBOARDE

V týchto dňoch prežívame zmiešané pocity.

Emócie v MOBILBOARDE

Kolegovia z Bratislavskej pobočky Juraj Paška a Katarína Prieložná nás podviedli a založili si vlastnú firmu s rovnakým predmetom podnikania.

V týchto dňoch prežívame silné emócie

V hlavách nám stále behajú myšlienky na všetky rozhovory s nimi, na spoločné stretnutia, teambuildingy, firemné večierky, školenia…Spätne si vybavujeme situácie z minulého roku, kedy už vedeli, že majú založenú firmu a klamali nám do očí.

Hltali na poradách všetky naše nápady, aby ich následne mohli využívať pre vlastnú potrebu.

Využili zdieľanie našich informácii, ktoré pokladáme za jedno z predností našej firmy, aby sa tieto informácie zneužili vo vlastný prospech.

Teraz využívajú kontakty a firemný know-how, aby oslovovali našich klientov a ponúkajú rovnaké služby.

My v MOBILBOARDe však vieme, že nič nie je rovnaké, pokiaľ za tým nestojí práca a energia pôvodcu nápadu. Vieme, že jednotlivec nemôže nič, že len silná firma a kolektív je nositeľom inovácii a nových projektov, na ktorých sa podieľame každý svojim dielom.

Slovenským kolegom sme pomáhali s grafikou, produkciou kampaní, IT zázemím, online podporou, radami i predávaním kontaktov a dopytov.

Je nám momentálne trápne a nechceme, aby ich jednanie vrhalo zlé svetlo na celú firmu – znevážili by prácu nás všetkých. Chceme i naďalej poskytovať plný servis našim zákazníkom, máme radosť z každej kampane, ktorú stretneme na linkách MHD, tešíme sa zo spokojnosti každého nášho klienta.

Chceme sa ospravedlniť všetkým dodávateľom a klientom za chovanie našich bývalých kolegov a dištancujme sa od ich jednania.

Juraj a Katarína – vyrovnajte sa sami so svojim svedomím. My sme presvedčení, že podnikanie založené na klamstve a podvodoch, nemôže dlhodobo fungovať…

Kolegovia z MOBILBOARD s. r. o.

V priložených ukážkach nájdete podrobnosti kopírovaných nápadov, ktoré určite nie sú náhodné.