Boli sme na konferencii

Aj zahraničné veľké dopravné podniky využívajú MHD reklamu.

Boli sme na konferencii

Zúčastnili sme sa konferencie Inteligentná a zdravá mestská verejná doprava.

MOBILBOARD na konferencii

Medzinárodná účasť, zaujímavé témy a pre nás dôležité zistenie, že i pre veľké dopravné podniky ako je napr. Viedeň je reklama na vozidlách žiadaná a počítajú s ňou…