Boli sme na konferencii „Chytrá a zdravá doprava v mestáchʺ

Zúčastnili sme sa ďalšieho ročníku medzinárodnej konferencie Chytrá a zdravá mestská verejná doprava.

Boli sme na konferencii „Chytrá a zdravá doprava v mestáchʺ

S kolegami z MOBILBOARDU sme sa zúčastnili ďalšieho ročníku medzinárodnej konferencie Chytrá a zdravá mestská verejná doprava, ktorá prebehla 4. – 5.4. 2017 v Plzni.

Tohtoročný ročník konferencie sa zaoberal témami mobility ako služby. Jedná sa o prepojenie verejnej dopravy s individuálnou dopravou na bicykloch,  pešo – skrátka iným spôsobom ako autom.

Dopravcovia sa snažia spríjemniť a zjednodušiť cestovanie mestskou dopravou, aby bola pre všetkých pohodlná a obmedzilo sa používaniu osobných automobilov. Keďže všetko súvisí s dopravnou infraštruktúrou, prestupnými uzlami na rôzne druhy dopravy – MHD, vlaky, metro atď., je veľmi dôležité ako mestá budú podporovať výstavbu týchto terminálov, parkovísk a napojenie napríklad na cyklotrasy.

Trendom dopravcov je starostlivosť o zákazníka = cestujúceho a komunikácie s nim všetkými smermi, najmä cez sociálne siete. Zdôraznený bol vplyv telefónov v rukách cestujúcich – sú vyvíjané mobilné aplikácie pre zjednodušenie cestovania a orientáciu v cestovných poriadkoch. Wi-Fi v doprave je už samozrejmosťou, najmä v zahraničí.

Prednášajúci z Dopravnej spoločnosti v Bruseli dokonca zmienil význam reklamy na vozidlách MHD, na zastávkachv metre. Reklamné plochy spestrujú cestovanie, pútajú pozornosť a krátia čas v čakacích priestoroch pre cestujúcich.