Aké postrehy sme si odniesli z konferencie FORUM MEDIA?

Chceme mať prehľad a aktuálne informácie z odboru reklamy naprieč všetkých médiatypov.

Aké postrehy sme si odniesli z konferencie FORUM MEDIA?

Chceme mať prehľad z odboru reklamy, len tak môžeme prinášať inovácie a byť pre klientov profesionálnym partnerom. Preto sa zúčastňujeme konferencií, kde vystupujú zástupcovia najväčších médií a zahraniční hostia

Tento ročník konferencie FORUM MEDIA, ktorý už niekoľko rokov organizuje vydavateľstvo odborného časopisu Marketing & Media v Prahe, priniesol pre nás niekoľko postrehov:

  • Je dôležité byť vždy kreatívny, originálny, nebáť sa robiť veci inak – je to základ úspechu.
  • Rádiá majú stále stabilný zásah, zvyšuje sa podiel priamych klientov a záujem o eventy.
  • TV vidí budúcnosť v internetovej HbbTV a jej merateľnosti bez peoplemetrov.
  • Výskum mediálnej aktivity – najväčší podiel má sledovanie videí.
  • OOH zabezpečuje synergiu medzi médiatypmi.
  • OOH zvyšuje efektivitu ostatných médií.
  • OOH je neinvazívna, nevnucuje sa, ale funguje.
  • Budúcnosť je v prepojení s mobilným marketingom.