Z nášho blogu

Znovu potvrdené. Reklama na dopravných prostriedkoch obťažuje ľudí minimálne!

 • Postoj verejnosti k reklame sa pomaly mení. Pozitívne hlasy ju považujú za súčasť ekonomiky a moderného životného štýlu.

  Výskum Českej marketingovej spoločnosti predstavil najnovšie výsledky merania "presýtenosti reklamy" a prístupu verejnosti k jednotlivým typom médií. Prieskum ukazuje, že konkrétne reklama umiestnená na dopravných prostriedkoch zvonku, kategoricky obťažuje iba 27% občanov, zvnútra 24%. Okrem reklamy v mieste predaja, ktorá je verejnosťou považovaná za najmenej obťažujúcu, viď 13-35 %, reklama v MHD má v niektorých oblastiach veľmi podobné hodnoty.

  V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi má negatívny postoj k reklame na vozidlách verejnej dopravy klesajúcu tendenciu. To je skvelá správa a impulz k použitiu tohto média pre kampaň vašej značky!

  A ku ktorému druhu reklamy sa stavia verejnosť najodmietavejšie? Najhoršie dopadli prerušované reklamné bloky na komerčných staniciach, ktoré negatívne vníma až 79 % občanov, potom reklama na internete 65 % a reklama na sociálnych sieťach YouTube 54 % a Facebook 48 %.

  Všeobecne sa postoj verejnosti k reklame mení, pribúda stále viac ľudí, ktorí s ňou do istej miery sympatizujú, tolerujú ju a uznávajú ju ako prostriedok na podporu ekonomiky a súčasť procesu nákupu spotrebiteľa. Svedčí o tom 12% medziročný nárast nákupného správania realizovaného na základe reklamného oslovenia, najmä pri nákupe potravín, kozmetiky, drogérie, elektroniky a spotrebičov.

  Reklama sa týmto stáva užitočným nástrojom, ktorý kupujúcim pomáha pri výbere tovaru.

  Zdroj: ZEMANOVÁ, M., Štúdia: Česi a reklama 2020 [online]. Praha: Focus Agency, s.r.o. Vydané 20.02.2020. K dispozícii na adrese: https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/studie--cesi-a-reklama-2020__s288x15027.html
  Znovu potvrdené. Reklama na dopravných prostriedkoch obťažuje ľudí minimálne! Znovu potvrdené. Reklama na dopravných prostriedkoch obťažuje ľudí minimálne! Znovu potvrdené. Reklama na dopravných prostriedkoch obťažuje ľudí minimálne!

  Späť na prehľad