Z nášho blogu

Sme členom Združenia dopravcov na Slovensku

 • V týchto dňoch bola naša spoločnosť MOBILBOARD prijatá za člena Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR. Táto spolupráca nám prinesie bližšie kontakty na dopravcov a pomôže spoznať ich potreby a záujmy v doprave. Na spoločnom stretnutí môžeme informovať o nových trendoch v reklame a potrebe nových mediálnych formátov.

  Mediálne zastúpenie dopravcov v reklamnej činnosti
  Naša spoločnosť od roku 2013 prevádzkuje mediálne zastúpenie, zaisťujúce ponuky dopravcov v rámci SR pod jednotným názvom MOBILBOARD Transport Network.
  Účelom tohoto mediálneho zastúpenia je vytvorenie strategického partnerstva dopravcov v mediálnej oblasti, získanie výhodnejšieho postavenia na mediálnom trhu v konkurencii s ostatnými mediatypmi a zvýšenie objemu reklamných zákaziek pre transport.
  Klientom týmto ponúkame ucelenú ponuku produktov za sieťové ceny. Vytvorením špeciálnych balíčkov služieb cielených na konkrétne cieľové skupiny spotrebiteľov zistíme efektivitu vynaložených prostriedkov, úsporné a ekonomické riešenie nákupu v rámci celorepublikových ale aj lokálnych kampaní.
  Vstúpenie do Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb na Slovensku je ďalším vyústením profesionálneho pôsobenia MOBILBOARD s.r.o. na reklamnom trhu.
  Sme členom Združenia dopravcov na Slovensku

  Späť na prehľad