Z nášho blogu

Slovenskej kampane MOBILBOARD v žiari "Duhového paprsku"

 • Prihlásenie sa do súťaže o najlepšiu signmakingovú kampaň prinieslo svoje ovocie.


  Súťaž „Duhový paprsek“ organizovaná vrámci veľtrhu Reklama & Polygraf, je už tradičným súbojom agentúr o najlepšiu signmakingovú kampaň. Je vždy skvelou príležitosťou, ako sa s verejnosťou podeliť o zaujímavé plody našej práce. Minuloročná realizácia dvoch vskutku kreatívne poňatých a nápaditých kampaní pre slovenských zadávateľov nám nedala "spať" a prinútila nás k prihláseniu týchto slovenských reklamných skvostov do súťažného boja. A ani tentoraz MOBILBOARD neprišiel skrátka.

  Odmenou za prácu a snahu o skutočne kreatívne riešenie kampaní v pohyblivej reklame sa nám stala krásna nominácia a ocenenie v kategórii mobilná reklama, ktorá mierila ku slovenským kolegom. Je skvelé, že aj v digitálnej dobe má outodoor reklama v transporte svoje významné miesto, predstavuje stále atraktívny a efektívny formát pre zviditeľnenie značky / produktu a neustále posúva vpred svoje hranice propagácie.

  Tešíme sa na realizáciu ďalších nápaditých kampaní, ktoré opäť budeme môcť hrdo zaradiť medzi súťažných adeptov! S vďakou ideme ďalej.

  A ako vyzerali naši nominovaní favoriti?
   

   1) Kampaň HAUS na podporu regionálnej predajne
       Polep vozidla trolejbusu MHD s prilbami pre cestujúcich, 3-9/2018

  Na linkách MHD v meste Prešov bola realizovaná netradičná kampaň pre zadávateľa HAUS Seman, predajňu železiarstva, farieb a domácich potrieb. Jednalo sa o celopolep krátkeho trolejbusu s využitím okennej grafiky v tvare prilieb. Nápaditý motív s prilbami na hlavách sediacich ľudí urobil z cestujúcich aspoň na chvíľu ozajstných remeselníkov.

  Pohyblivá reklama v kombinácii s týmto kreatívnym nápadom a súčasne súťažou obstarávateľa o najlepšiu fotografiu s trolejbusom, je ideálnym riešením podpory predaja v regióne.
  2) Názov: Celoplošná kampaň s reťazou
      Kĺbový trolejbus je zviazaný reťazou znázorňujúcou dlhy, 11/2018


  Motív znázorňuje ťaživosť dlhov, ktorými sú ľudia zviazaní ako v reťaziach. Zadávateľom je spoločnosť zaoberajúca sa oddlžením osôb. Výsledok je veľmi pôsobivý, najmä celá plocha kĺbového trolejbusu je najväčšou reklamnou plochou v danom meste. Žltý podklad je v úplnom kontraste s farbami MHD, preto je kreatívne veľmi dobre zacielená na osoby v regióne.

  Slovenskej kampane MOBILBOARD v žiari Slovenskej kampane MOBILBOARD v žiari Slovenskej kampane MOBILBOARD v žiari Slovenskej kampane MOBILBOARD v žiari Slovenskej kampane MOBILBOARD v žiari Slovenskej kampane MOBILBOARD v žiari Slovenskej kampane MOBILBOARD v žiari

  Späť na prehľad