Z nášho blogu

LETO V PLNOM PRÚDE

  • V priebehu leta už tradične prostredníctvom našich formátov Mobilboard, Back board, MB Poster A2 a novým formátom Square realizujeme reklamnú kampaň na zvýšenie návštevnosti termálneho parku – THERMALPARK, Dunajská Streda. Vzájomným prepojením formátom sme v maximálnej miere zasiahli cieľovú skupinu v krajoch, mestách... s merateľným výsledkom po ukončení kampane. 
    LETO V PLNOM PRÚDE LETO V PLNOM PRÚDE LETO V PLNOM PRÚDE LETO V PLNOM PRÚDE

    Späť na prehľad