Formát Sedadlá 25 x 12 cm pre električku poskytuje priamy kontakt
s cestujúcimi. Umiestnenie v blízkosti madla na sedadle ponúka efektívny zásah reklamným oznámením. Interiérové samolepky 25 x 12 cm sa spravidla aplikujú po 10 ks do jedného vozidla. Cenovo výhodné riešenie krátkodobých kampaní s maximálnym zásahom.

Realizujeme inštalácie reklamy na všetkých typoch električiek. Reklamu na električkách je možné špecifikovať ako exkluzívnu pohyblivú plochu v centrách miest. Veľký zásah vo vnútri mesta, kde chýbajú statické nosiče. Električkové linky prepravia milióny cestujúcich denne.

Reklamný formát Sedadlá 25 x 12 cm pre električku je možné aplikovať aj v autobusoch a trolejbusoch, podľa špecifík vo vybraných lokalitách.  Cena reklamnej plochy sa v jednotlivých krajoch líši. Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytia vo zvolenej lokalite nás prosím kontaktujte.

Formát Sedadlá 25 x 12 cm pre autobus poskytuje priamy kontakt
s cestujúcimi. Umiestnenie v blízkosti madla na sedadle ponúka efektívny zásah reklamným oznámením. Interiérové samolepky 25 x 12 cm sa spravidla aplikujú po 10 ks do jedného vozidla. Cenovo výhodné riešenie krátkodobých kampaní s maximálnym zásahom.

Reklamu na autobusoch je možné prevádzkovať vo veľkých mestách, ale taktiež nimi pokryť regióny.

Reklamný formát Sedadlá 25 x 12 cm pre autobus je možné realizovať aj v trolejbusoch a električkách, podľa špecifík vo vybraných lokalitách.  Cena reklamnej plochy sa v jednotlivých krajoch líši. Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytia vo zvolenej lokalite nás prosím kontaktujte.

Formát Sedadlá 25 x 12 cm pre trolejbus poskytuje priamy kontakt
s cestujúcimi. Umiestnenie v blízkosti madla na sedadle ponúka efektívny zásah reklamným oznámením. Interiérové samolepky 25 x 12 cm
sa spravidla aplikujú po 10 ks do jedného vozidla. Cenovo výhodné riešenie krátkodobých kampaní s maximálnym zásahom.

Reklamu na trolejbusoch je možné realizovať vo väčších mestách v rámci mestskej hromadnej dopravy. Ide o frekventované eko linky v intraviláne mesta, kde je potreba veľkokapacitnej prepravy s dôrazom na ekologickú prepravu bez produkcie emisií.

Sedadlá 25 x 12 cm pre trolejbus je možné aplikovať aj v autobusoch 
a električkách, podľa špecifík vo vybraných lokalitách. Cena reklamnej plochy sa v jednotlivých krajoch líši. Pre bližšie informácie o možnostiach pokrytia vo zvolenej lokalite nás prosím kontaktujte.