Z nášho blogu

Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019.

 • Zaujíma nás pohľad odborových kapacít, poznatky a skúsenosti z oblasti médií, reklamy a marketingu v čase mediálnych premien, v čase, keď všetko riadi zákazník.

  Médiá sú hnacím motorom biznisu, ale smer značiek udáva zákazník. Ako v tomto prípade smerovať svoj brand? Aké transformácie v komunikácii prináša tieto zmeny a aký zásadný prerod v reklame prichádza so silou internetu?

  Odpovede na tieto kľúčové témy sme hľadali na tohtoročnej konferencii FORUM MEDIA 2019 v Prahe. Odborné výstupy zahraničných i tuzemských expertov sa stávajú vodítkom a inšpiráciou pre ďalší vývoj a smerovanie našej činnosti a reklamnej profesie vôbec. Ako vo vzťahu k trhu, tak aj vo vzťahu ku klientom.

  Niektoré zaujímavé postrehy a tipy rečníkov stáli určite za to, tak si to pekne zrekapitulujme.

  • Poslúchli sme si smer a vývoj PR, jeho odklon od tradičných princípov.
  • Dozvedeli sme sa, ako sa vyvíja kreatívna tvorba reklamných agentúr v čase, keď je reklama riadená zákazníkom.
  • Pripomenuli sme si nutnosť personalizácie v biznis komunikácii.
  • Inšpirovali sme sa dobre premysleným a vytvoreným obsahom v rámci budovania vzťahov, zákazníckej lojality a obchodu.
  • Zaujal nás legislatívny vývoj reklamného priemyslu vo vzťahu k zahraničiu, jeho zásadné odlišnosti a obmedzenia.
  • Nechýbala previazanosť tradičných médií s novými a očakávanými trendmi ako blockchainy, herný priemysel ai.
  • Real-time marketing, ďalší fenomén doby, jeho prínos i riziká. Zaujímavé príklady veľkých hráčov ako možno efektívne, ale aj kontraproduktívne doručiť obsah v kontexte s konkrétnou udalosťou, za využitia špecifických komunikačných kanálov.

  A čo viac! Okrem užitočných informácií sme dostali príležitosť užiť si svoje 2 minúty slávy na titulnej strane časopisu MAM, a to sa hneď tak niekomu nepošťastí!
  Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019. Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019. Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019. Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019. Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019. Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019. Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019. Vzdelávame sa! Po roku späť na FORUM MEDIA 2019.

  Späť na prehľad